PREVENTION OF ADHESION AFTER GYNAECOLOGICAL SURGERY

PREVENTION OF ADHESION AFTER GYNAECOLOGICAL SURGERY

M. Onofriescu, C. Andoniu
Clinica I Obstetrică şi Ginecologie, UMF “Gr.T.Popa”, Iaşi

Rezumat – Prevenirea formarii de aderente dupa interventii chirurgicale ginecologie

        Acest articol are ca scop explorarea tehnicilor curente şi a agenţilor utilizaţi pentru prevenirea formării de aderenţe după intervenţiile chirurgicale ginecologice. Tehnica chirurgicală este prima masură de apărare împotriva formarii aderenţelor. Hemostaza meticuloasă, sutura atentă cu fire de sutură nonreactive, manipularea minimă a ţesuturilor, sunt puncte cheie pentru prevenirea aderentelor. Descoperirile recente cum ar fi acidul hialuronic, polimerizat cu diverşi agenţi,ca nanoparticulele sunt promiţătoare.

Alte noi biomateriale şi  substanţe cum ar fi agenţi anti-inflamatorii, oxiplex, seprafilm, dextran  au intrat recent în  atenţia cercetatorilor Utilizarea de acid hialuronic, icodextrin, interceed şi oxiplex este justificată de datele disponibile în prezent. Noile descoperiri, cum ar fi sistemele hibride sunt încă folosite doar în studii umane şi animale. În ciuda descoperirii şi dezvoltării mulţi agenţi care au ca scop prevenirea aderenţelor, tehnica chirurgicală rămâne elementul principal în prevenirea formarii aderenţelor după intervenţiile chirurgicale ginecologice.

Abstract – ANTICOAGULANT TREATMENT IN PREGNANCY

       This article aims to explore current techniques and agents used for the prevention of adhesion formation after gynaecological surgery. Good surgical technique is the first defense against adhesion formation. Meticulous haemostasis, careful suturing with nonreactive fine suture material, gentle, minimal tissue handling are key points to the prevention of adhesions. Recent developments such as hyaluronic acid cross-linked with various agents such as nanoparticles are promising. Others new biomaterials and substances that have recently received attention include anti-inflammatory agents, oxiplex, seprafilm, dextran. The use of hyaluronic acid, icodextrin, interceed and oxiplex is justified by the currently available data. New technologies such as hybrid systems and new forms of biomaterials expect further human and animal studies to confirm use of them. Despite the development of many new antiadhesion agents, good surgical technique remains the mainstay of adhesion prevention.

Keywords: intraperitoneal adhesions, adhesions barriers, hyaluronic acidVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!