Scopul

Societatea de Obstetrică și Ginecologie din România este o organizație autonomă, non-profit, științifică și profesională a medicilor de specialitate și își desfășoară activitatea ca și organizație profesională medicală, cu caracter științific și educațional, reunind persoane cu pregătire medicală universitară, care activează în domeniul obstetricii şi ginecologiei.

Obiectivul acestei asociatii este creşterea performanţei medicale în domeniul obstetricii și ginecologiei şi apărarea valorilor şi intereselor acestei comunităţi medicale.

În particular, Societatea urmareşte:

 • Promovarea unui climat stiintific la nivel mondial de cercetare, invatamant instruire profesionala si activitate curativo – profilactica în domeniul obstetricii și ginecologiei;
 • Crearea unui climat in care la aprecierea profesionala sa aiba o mare importanta lucrarile stiintifice publicate sau comunicate in tara si strainatate;
 • Colaborarea cu institutele de învăţământ superior medical şi din domenii înrudite, în vederea formării şi perfecţionării unor specialişti cu o înaltă pregătire profesională;
 • Sa contribuie la perfecţionarea, modernizarea şi reforma asistenţei medicale în domeniul obstetricii și ginecologiei;
 • Sa contribuie la continua imbunatatire a starii de sanatate a populatiei feminine in general, a femeii însărcinate și a produsului ei de conceptie în special.
 • Ridicarea nivelului profesional şi ştiinţific al membrilor săi;
 • Ridicarea prestigiului, reprezentarea, susţinerea şi promovarea intereselor profesionale ştiinţifice, precum şi protejarea activităţilor tuturor membrilor Asociaţiei, atât pe plan intern cât şi internaţional.
 • Asigurarea unei stranse conlucrari cu profesionistii conexati specialitatii, afiliati societatilor de profil: a) pentru probleme de peristaza: psihologi, juristi, sociologi, demografi, economisti, etc., b) pentru probleme medico-biologice: imunologi, geneticieni, biochimisti, biofizicieni, histologi, farmacologi, endocrinologi, oncologi, etc.
 • Asigurarea unei largi colaborari cu organizatiile stiintifice similare internationale sau cu societati similare.

Pentru realizarea scopului său, Asociaţia îşi propune următoarele obiective:

 • Elaborarea unor strategii specifice în colaborare cu organismele guvernamentale şi neguvernamentale în probleme de ordin general;
 • Colaborarea cu alte instituţii profesional-ştiinţifice, institute de cercetare, din ţară şi străinătate, în scopul asigurării sănătăţii publice şi prevenirii afecţiunilor din domeniul obstetricii și ginecologiei;
 • Derularea unor activităţi publicistice de specialitate;
 • Derularea de activităţi şi manifestări ştiinţifice de specialitate.

Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!