VARIAŢIA ŞI EFECTELE IONILOR DE CALCIU ŞI MAGNEZIU ÎN CURSUL GESTAŢIEI

VARIAŢIA ŞI EFECTELE IONILOR DE CALCIU ŞI MAGNEZIU ÎN CURSUL GESTAŢIEI

M. Miculita*, A. Gluhovschi*, Lavinia Stelea*, Diana Maria Anastasiu**, D. Anastasiu*

* Universitatea de Medicina şi farmacie “Victor Babes” Timisoara, Departamentul de Obstetrica Ginecologie, Neonatologie şi Puericultura
** Clinica Universitara de Obstetrica-Ginecologie “Bega” Timisoara

 

Rezumat

       Obiectivul studiului constă în urmarirea valorilor calcemiei şi magneziemiei în timpul gestaţiei şi influenţa acestora asupra evoluţiei sarcinii şi asupra produsului de concepţie.
       Calciul este mineralul cel mai abundent din organism, având un rol biologic bine determinat, procesele biologice esenţiale necesitând calciu.( 8) Rolul deficitului de magneziu în cursul sarcinii se manifesta prin exacerbarea acuzelor emetizante severe, avort, nasterea prematura, crampe musculare, HTA indusa de sarcina, retard de creştere intrauterina.
        Sarcina şi lactatia sunt perioade cu necesar crescut de calciu. Creşterea scheletala în mărime a fătului are loc la mijlocul perioadei de gestaţie , ceea ce presupune creşterea aportului exogen de calciu în aceste perioade.
        Variaţiile nivelului calciului în cursul gestaţiei pot influenţa dezvoltarea scheletala a fătului sau induce limitarea creşterii intrauterine sau pot fi implicate în etiologia hipertensiunii arteriale indusa de sarcina.
        Material şi metodă Am luat în studiu un lot neselectat de 100 de gravide la care s-au efectuat calcemia şi magneziemia la luarea în evident la la 28 de săptămâni de gestaţie şi în perioada de lehuzie.
        Examenele paraclinice le-am efectuat la acelaşi laborator, valorile normale ale calcemiei fiind 8.9-10.0 mg%, iar ale magneziului de 1.46-2.7 mg%. Am făcut o corelare a evoluţiei sarcinii şi produsului de concepţie cu variaţiile ionilor de Ca++ şi Mg++ în timpul gestaţiei.
        Rezultate şi concluzii: Variatia ionului de calciu şi magneziu în timpul gestaţiei poate influenţa evoluţia acesteia precum şi starea nou nascutului. Hipocalcemia şi hipomagneziemia predomina la gravidele din mediul rural, frecvenţa de 5-6 ori mai mare în mediul rural, fiind semnificativa. Hipocalcemia şi hipomagneziemia poate influenţa declanşarea naşterii premature sau întreurperea prematură a sarcinii prin avort.

 

Abstract – Tracking values of calcium and magnesium blood concentration during gestation

       Tracking values of calcium and magnesium blood concentration during gestation and the way they influence the fetal and pregnancy evolution. Calcium is the most abounding mineral în the human body, having a well determinate biological role, every essential biological process depending on calcium.
       The deficit of magnesium during gestation develops IUGR, premature delivery, high blood pressure pregnancy induced, miscarriage, muscle cramps, hyperemesis Pregnancy and lactation are periods with high necessary of calcium. The skeletal growth of the fetus takes place during the middle pregnancy, this situation needs an increased intake of exogenous calcium. (4) The calcium ion variations during pregnancy can influence the skeletal development of the fetus and restrics the intrauterine growth or is responsible for the high blood pressure pregnancy induced.
       Matherial and method We took in study a lot of 100 pregnant women. We determined the values of Ca and Mg blood concentraton at 28 weeks of gestation and during the postpartum period. The normal values for Ca blood concentration was 8,9-10.0 mg%. The normal values for Mg blood concentration was 1,46-2,7 mg%. We made a correlation between the evolution of the pregnancy and of the fetus with the variations of the values of Ca++ and Mg++ during pregnancy.
       Result and conclusion The variation of Ca and Mg ion during gestation can influence the evolution of pregnancy and the newborn status. Low Ca and Mg blood concentrations are 5-6 times higher in the rural environment.Low levels of Ca and Mg can be the trigger for premature delivery or for early interruption of the pregnancy leading to abortion.

Keywords: calcium, magnesium, pregnancy, premature, high blood pressureVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!