UTILITATEA INTERVENŢIEI CHIRURGICALE LAPAROSCOPICE LA PACIENTELE CU ENDOMETRIOZĂ OVARIANĂ INTRATE ÎN PROTOCOL IVF

UTILITATEA INTERVENŢIEI CHIRURGICALE LAPAROSCOPICE LA PACIENTELE CU ENDOMETRIOZĂ OVARIANĂ INTRATE ÎN PROTOCOL IVF

M. Surcel, R. Micu, F. Stamatian

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, Clinica Obstetrică Ginecologie I, UMF “Iuliu Haţieganu”

 

Rezumat

       Obiective: Evaluarea diferitelor strategii terapeutice în raport cu răspunsul ovarian la stimularea cu gonadotropine
       Metoda: Au fost evaluate retrospectiv 49 paciente cunoscute cu endometrioame intrate în protocol FIV. S-a folosit un lot martor (paciente cu patologie tubară) (30 de paciente). Pacientele cu endometrioame au fost repartizate în trei grupe: a. chistectomie (21 de paciente), b. puncţie / drenaj (laparoscopic sau transvaginal) (16 paciente), c. expectativă (12 paciente).
       Rezultate: Durata stimulării a fost uşor scurtată în grupul ce a urmat puncţie ovariană în raport cu celelalte două subgrupuri de paciente cu endometrioame ( chistectomie ; expectativă). Dozele necesare au fost similare în cele trei grupe dar mult crescute faţă de lotul martor. Numărul de foliculi ovarieni, respectiv cel de ovocite a fost uşor mai crescut în lotul cu puncţie faţă de celelalte două subgrupuri şi mult scazut faţă de lotul martor. Rata de fertilizare a fost similară intre pacientele cu endometrioză.
       Concluzii: Variantele conservatoare (puncţia chistului endometriozic, tratamentul medical) par să fie formula de preferat în cazul pacientelor cu sterilitate primara intrata în protocol ART.

 

Abstract – The utility of laparoscopic intervention at the patiens with ovarian endometrioa

       Objectives: The main purpose of this study was to asses the efficiency of different endometrioma management’ strategies of în terms of ovarian response în IVF procedures
       Material and methods: 49 patients with ovarian endometrioma scheduled for an IVF procedure were retrospectively assessed. A control group of 30 patients with tubal pathology was also build. Patients with endometrioma were divided în three groups: cystectomy (21 patients), aspiration / drainage (16 patients), expectation (12 patients)
       Results: The duration of stimulation was shorter în the group treated by aspiration în comparison to the other two groups with endometrioma. Doses requested for the stimulation were similar among the three groups with endometriosis but significantly increased when compared to the control group. The numbers of mature follicles along with numbers of oocytes were slightly increased în the group treated by aspiration when compared to the other two groups but significantly decreased when compared to the control group. Fertilization rate was similar among patients with endometriosis.
      Conclusion: The conservative approach (cyst aspiration, medical treatment) seems to be the treatment of choice in patients with endometrioma scheduled for IVF

Keywords: IVF, endometrioma, CystectomyVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!