TROMBOFILIILE ŞI SARCINA. TROMBOPROFILAXIA

TROMBOFILIILE ŞI SARCINA. TROMBOPROFILAXIA

Anca Daniela Stănescu*,**, Denise Diaconescu*, Andrei Dumitrescu*

*   Spitalul Clinic de Urgenţă Sf. Ioan Bucureşti, Departamentul de Obstetrică şi Ginecologie Bucur
** Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila Bucureşti

 

Rezumat

       Trombofiliile sunt afecţiuni hematologice ereditare sau dobandite ce predispun la fenomene trombotice sau boală tromboembolică, având ca substrat anomalii moleculare ale procesului de hemostază.
       În ultimii ani a fost demonstrată implicarea trombofiliilor în infertilitatea cuplului, avand implicaţii majore în menţinerea şi evoluţia sarcinii. Astfel, asocierea trombofiliilor cu sarcina creşte incidenţa complicaţiilor tromboembolice pe parcursul gestatiei cu aproximativ 50%.. De asemenea, trombofiliile cresc semnificativ riscul de avort repetat, naştere prematură, restricţie de creştere intrauterină (RCIU), preeclampsie şi sindrom HELLP. Mecanismele prin care trombofiliile exercită efecte nefavorabile asupra sarcinii par să acţioneze în primul rând asupra diferenţierii trofoblastice şi în mod secundar asupra mecanismului coagulării. Trombofiliile ereditare sunt reprezentate de deficitul de antitrombină, deficitul de proteină C şi de proteină S, anomalii ale factorilor procoagulanţi – factorul V Leiden, exces al unor factori ai coagulării – factorul VIII, anomalii ale genei G20210A a protrombinei, hiperhomocisteinemia; iar sindromul antifosfolipidic este cea mai cunoscuta dintre trombofiliile dobândite. In absenta anomaliilor hematologice enumerate,prezenta unor episoade trombotice recurente defineste trombofilia clinică.. Accidente tromboembolice personale sau familiale asociate cu un istoric obstetrical sugestiv pentru trombofilii impun investigaţii paraclinice specific, care se vor efectua în afara sarcinii sau, cel târziu, în primele 6 săptămâni de gestaţie. Se evită astfel supradiagnosticarea consecutivă modificărilor adaptative ale echilibrului fluido-coagulant în sarcină.
      In prezenţa trombofiliei este obligatorie tromboprofilaxia, care va fi instituită precoce, din momentul diagnosticării sarcinii, conform ghidurilor clinice existente.

 

Abstract – Throbophilia and pregnancy. Thromboprophilaxia

       In recent years the couple’s fertility is an increasingly discussed issue, both in professional circles and outside them. Couple Infertility/sterility is a vast topic. Specific haematological disorders – thrombophilias – have major implications in achieving a pregnancy and also on pregnancy outcome.
       Thrombophilias are haematological events predisposing to thrombotic or thromboembolic disease due to molecular abnormalities of hemostasis. Both heritable and acquired thrombophilias enhance the risk of recurrent miscarriage, fetal loss, premature birth, intrauterine growth restriction (IUCR), preeclampsia and HELLP syndrome.
       Thrombophilia increases the incidence of thromboembolic complications in pregnancy by about 50%. The mechanisms by which thrombophilia wield adverse effects on pregnancy appear to act primarily on trophoblast differentiation and secondarily through placental thrombosis.Commonly associated heritable thrombophilias associated with pregnancy are the antithrombin deficiency, protein C or protein S deficiency, abnormalities of procoagulant factors – factor V Leiden, excess of coagulation factors – factor VIII, G20210A abnormalities on the prothrombin gene, hyperhomocysteinaemia. Antiphospholipid syndrome is the most common acquired thrombophilia.
      There are circumstances when, even though the laboratory diagnostic of heritable/acquired thrombophilia cannot be proved, the patient presents recurrent thrombosis. This is reffered to as clinical thrombophilia.Personal or family thromboembolic complications associated with personal obstetrical history highly suggestive for thrombophilia require that specific laboratory investigations be conducted before a future pregnancy or in the first 6 weeks of gestation. This way overdiagnosis of thrombophilia due to adaptive changes of fluid-coagulant balance in pregnancy can be avoided. Thromboprophylaxis is mandatory in the presence of thrombophilia and will be initiated early in pregnancy, according to existing clinical guidelines.

Keywords: thrombophilia, pregnancy, recurrent miscarriage, thromboprofilaxia.Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!