TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL TUMORILOR OVARIENE: LAPAROTOMIA V.S. LAPAROSCOPIA LA VARSTA REPRODUCTIVA

TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL TUMORILOR OVARIENE: LAPAROTOMIA V.S. LAPAROSCOPIA LA VARSTA REPRODUCTIVA

G. Bănceanu, E. Maior, Ș.M. Nicolescu, N.G> saba, E. Pavel, I. Achim
Spitalul Clinic Polizu Bucuresti

 Rezumat

       Studiul analizează retrospectiv 487 cazuri de tumori ovariene la femei de vârstă reproductivă, tratate chirurgical de spitalul Polizu în perioada 1.01.2002-30.06.2005, în cscopul stabilirii valorii terapeutice și avantajelor accesului endoscopic comparativ cu laparotomia și prospectiv posibilitatea rezolvării prin laparoscopie a unor cazuri tradițional laparotomizate, deși aspectul intraoperator al leziunii ar fi permis abordarea endoscopică.

       Din totalul de 487 cazuri luate în studiu, 376 (77.2%) definite inițial cu risc crescut, au fost laparotomizate, 40 de cazuri definite inițial cu risc scăzut (8.2%) au fost abordate laparoscopic, iar în 71 de cazuri (14.6%) s-a practicat puncție aspiratoare transvaginală eco-ghidată. Aspectul histopatologic identificat preoperator în cele două grupuri a fost: endometrioză ovariana 32,4%-20.7%; chisturi seroase sau mucinoase 33%-73; chisturi hemoragice 8.5%-4.5%; chisturi dermoide 11.7%-1.8%; tumori borderline 8%-0% alte tumori beigne 2.6%-0%, cancer ovarian 3.7%-0%.
       La 376 de cazuri laparotomizate s-a practicat 102 chistectomii simple (27.2%), 116 rezecții parțiale de ovar, 34 histerectomii totale cu anexectomie bilaterală și 10 omentectomii, 83 anexectomii, 40 ovarectomii și o laparotomie exploratorie. La 111 cazuri abordate endoscopic s-a practicat 27 chistectomii (24.3%), 71 puncții aspiratoare transvaginale eco-ghidate, 2 anexectomii și 6 ovarectomii. Cinci cazuri aparținând acestui grup au fost convertite la laporotomie.
       Se pune întrebarea dacă cele 102 chistectomii (27.2%) rezolvate prin chirurgia tradițională nu puteau fi rezolvate endoscopic după o selecție preoperatorie mai adecvată?

 Abstract

       This study nalyses retrospectively 487 cases of ovarian tumors with women at the reproductive age, surgically treatedat Polizu Hospital between 0.01.02-30.06.05 to the purpose of determining the therapeutical value and advantages of the endoscpoic access in comparison with laparotomy and prospectively the possibility of solving by laparoscopy certain traditional laparotomized cases, though the intrasurgical aspect of the lesion would have allowed the endoscopic approach.
       Out of 487 cases under research, 376 (77.2%) initially defined with high risk, were laparotomized the other 40 cases defined with low risk (8.2%)were approached laparoscopically and for 71 cases (14.6%) ultrasound-guided transvaginal punctre was performed. The hystopathological aspects identified presurgery in the 2 groups were: ovarian endometriosis 32.4%-20.7%, serum or mucinous cysts 33%-73%, hemorrhagic cysts 8.5%-4.5%, dermoid cysts 11.7%-1.8%, borderline tumors 8%-0%, other benign tumors 2.6-0%, ovarian cancer 3.7%-0%.
       For 376 laparotomized cases 102 simple cystectomies were performed (27.2%), 116 partial ovary resections, 34 total hysterectomies with bilateral anexectomy and 10 omentectomies, 83 anexectomies, 40 ovarectomies and one exploratory laparotomy. In 111 cases endoscopically approached 27 cystectomies were performed (24.3%), 71 ultrasound-guided transvaginal puncture, 2 anexectomies and 6 ovarectomies. Five cases belonging to this group were converted to laparotomy.
       The question is whether the 102 cystectomies (27.2%) treated by traditional surgery could not be solved endoscopically after a ore appropriate presurgery selection.Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!