THE SIGNIFICANCE OF CYTOLOGIC ATYPIA IN THE OVARIAN ENDOMETRIOMA- A PRELIMINARY REPORT

THE SIGNIFICANCE OF CYTOLOGIC ATYPIA IN THE OVARIAN ENDOMETRIOMA- A PRELIMINARY REPORT

M.Stanca*, Oana Mircea**, T. Irimia**, C. Coşarcă *, Mihaela Budianu *, L.Puşcaşiu*

* University of Medicine and Pharmacy Târgu Mureş
** University of Medicine and Pharmacy Carol Davila, Bucharest

Rezumat: Semnificaţia atipiilor citologice în endometrioza ovariană – un raport preliminar

      Endometrioza reprezintă o patologie importantă şi frecventă în rândul pacientelor de vârstă reproductivă. În afara problemelor legate de afectarea calităţii vieţii şi infertilitate, o mare preocupare se acordă posibilităţii de transformare malignă. În ultimii ani acestui aspect i s-a acordat o importantă atenţie, însă în ciuda numeroaselor studii procesul este departe de a fi înţeles.
Descrierea atipiilor celulare prezente în piesele operatorii la pacientele cu endometrioză ovariană reprezintă un aspect particular. În acest sens am imaginat un studiu cross-secţional care şi-a propus să evalueze incidenţa şi eventualele asocieri ale prezenţei atipiilor cu caracteristicile clinice şi demografice ale pacientelor cu endometrioză ovariană.
Studiind un lot de 73 de paciente cu endometrioză ovariană am decelat o rată de 14% a atipiilor celulare descrise pe piesele operatorii de chistectomie. Prezenţa atipiilor celulare nu s-a asociat statistic semnificativ cu vârsta pacientelor, asocierea infertilităţii, diametrul endometriomului sau recidiva acestuia.

 

Abstract:

Endometriosis is a common and important pathology among patients of reproductive age. Outside the issues of affecting quality of life and fertility, a big concern is given to the possibility of malignant transformation. In recent years this issue was granted an important consideration, but despite numerous studies, this process is far from being understood.
Description of cellular atypia present in some parts of histologic specimens from ovarian endometriosis are of particular concern. Thus, we imagined a cross-sectional study which aims to assess the incidence and possible association of the presence of histological atypia with clinical and demographic characteristics of patients with ovarian endometriosis.
The study included 73 patients with ovarian endometriosis, we have revealed a 14% rate of cellular atypia described in some parts cystectomy specimens. The presence of cellular atypia was not statistically significantly associated with patients age, infertility, endometrioma diameter or the relapse of the disease.

Descarca articolul in format pdfVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!