THE INFLUENCE OF PSYCHOSOCIAL, BEHAVIORALAND OBSTETRICAL FACTORS ON SPONTANEOUS PRETERM BIRTH RISK IN A ROMANIAN POPULATION

THE INFLUENCE OF PSYCHOSOCIAL, BEHAVIORALAND OBSTETRICAL FACTORS ON SPONTANEOUS PRETERM BIRTH RISK IN A ROMANIAN POPULATION

Andreia Paraschiva Preda1, F. Stamatian1,2*, D. Ona1, Gabriela Caracostea1, Gabriela Zaharie3, I.G. Goidescu1,2, M. Surcel1

1 – 1stDepartment of Obstetrics and Gynaecology, Iuliu Haţieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania;
2 – Imogen Research Center, Cluj County Emergency Hospital, Cluj-Napoca, Romania
3- Neonatology Department, uliu Haţieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania;

 

Abstract
Objective: The objective of this study was to determine whether the psychosocial, behavioral and obstetrical factors influences the risk of spontaneous preterm birth (SPTB) in a Romanian population.
Methods: We performed a prospective case-control study on 248 women with singleton live births, 120 with preterm delivery and 128 with term birth. We used a questionnaire for social and demographic characteristics, behavioral factors, housework, employment and obstetrical history, including current pregnancy. Data about labor, delivery type and neonatal outcome were collected from medical charts.
Results: Education, marital status, maternal height, weight gain, infection during pregnancy and especially obstetrical history were strongly related to preterm birth. The risk for recurrent premature birth was of approximately twelve times higher (OR 12,362; 95% CI: 2.88-53.09). We have not obtained statistical significance regarding behavioral factors, excepting passive smoking and the number of alcohol drinks. No significant association was found between employment during pregnancy, living and working conditions, potentially stressful events in pregnancy and preterm birth.
Conclusions: Our results indicate that socio-demographic factors and obstetric history are strong predictors for spontaneous preterm delivery in our population. Contrary to the studies conducted so far, smoking, household characteristics and stressful events during pregnancy have not influenced the SPTB risk.

Rezumat: Influenţa factorilor psihosociali, comportamentali şi obstetricali asupra riscului spontan de naştere prematură într-un grup populaţional din România
Obiectiv: Obiectivul acestui studiu a fost acela de a determina influenţa factorilor psihosociali, comportamentali şi obstetricali asupra riscului de naştere prematură spontană (NPS) într-un grup populaţional din România.
Material şi metodă: Am efectuat un studiu prospectiv de tip caz-martor pe 248 de femei cu sarcină monofetală în evoluţie, 120 care au născut prematur spontan şi 128 care au născut la termen. Acestea au fost invitate să completeze un chestionar referitor la caracteristicile sociale şi demografice, factorii comportamentali, efectuarea muncii la domiciliu, statutul de angajat şi istoricul obstetrical, inclusiv al sarcinii actuale. Datele despre naştere, travaliu şi parametrii neonatali au fost colectate din documentele medicale.
Rezultate: Nivelul educaţional, starea civilă, înălţimea, creşterea în greutate, infecţiile în timpul sarcinii şi, în special, istoricul obstetrical au fost puternic asociate cu naşterea prematură. Riscul naşterii premature recurente a fost de aproximativ douăsprezece ori mai mare (OR 12,362; 95% CI: 2,88-53,09). Nu am obţinut semnificaţie statistică în ceea ce priveşte factorii comportamentali, cu excepţia fumatului pasiv şi a numărului de pahare de alcool consummate pe zi. Nu s-a constatat o asociere semnificativă între statutul ocupaţional în timpul sarcinii, condiţiile de viaţă, evenimentele cu un potenţial stress psihic în timpul sarcinii şi naşterea prematură.
Concluzii: Rezultatele obţinute indică faptul că factorii socio-demografici şi istoricul obstetrical sunt asociaţi cu naşterea prematură spontană în grupul populaţional studiat. Contrar studiilor efectuate până acum, fumatul, condiţiile de viaţă şi evenimentele potenţial stresante din timpul sarcinii nu au influenţat riscul de NPS.

Cuvinte cheie: naştere prematură spontană; factori socio-demografici; factori comportamentali; factori de risc ocupaţionali; istoricul obstetrical

 

Citeste tot articolul in format pdfVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!