TERAPIA ALTERNATIVĂ ŞI COMPLEMENTARĂ CA O POSIBILĂ ÎNLOCUIRE A TRATAMENTULUI HORMONAL ÎN MENOPAUZĂ

TERAPIA ALTERNATIVĂ ŞI COMPLEMENTARĂ CA O POSIBILĂ ÎNLOCUIRE A TRATAMENTULUI HORMONAL ÎN MENOPAUZĂ

V. Ona*; I. Rotar**; R. Harşa**; F. Stamatian**

* Spitalul Municipal Cluj-Napoca, UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
** Clinica Ginecologie I, UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

 

Rezumat

Creşterea în timp a speranţei de viată face ca la ora actuală o femeie să îşi petreacă aproximativ o treime din viaţă in menopauză. Acest lucru are implicaţii personale şi socio-familiale ce necesită luarea unei atitudini pentru combaterea fenomenelor secundare ce apar în această decadă a vieţii. Alături de clasica terapie de substituţie hormonală ce la noi in ţară este privită cu foarte multă rezervă sunt citate şi alte metode alternative şi complementare. În studiul nostru am incercat să facem o comparaţie pe cazuri în menopauza artificială sau naturală ce au urmat tratament hormonal sau alternativ, concluziile fiind că la grupul de paciente cu contraindicaţii sau reticent la terapia de substituţie hormonală, aplicarea unei metode alternative duce la imbunătăţirea calităţii vieţii.

 

Abstract – Alternativ and complementary therapz as a possible replacement of hormon treatment in menopause

Every woman nowadays spends about two thirds of their life in menopause due to progressive increased in life expectancy. That has important personal and family implications leading to a specific attitude in order to fight against bothering menopausal symptoms characteristics for this period. Beside the classical hormonal replacement therapy difficult to accept by most of the Romanian women, there are alternative and complementary therapies. In the present study we have tried to analyze both artificial and natural induced menopause, in patients that have followed hormonal or alternative treatment, the main conclusion being that for patients with contraindications or for those who refuse hormone replacement therapy, the use of an alternative method lead to the improvement of the quality of life.

Keywords: menopause, hormone replacement therapy, herbal therapy

 Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!