SUTURA COMPRESIVĂ UTERINĂ B-LYNCH – Metodă conservativă de tratament a atoniei uterine –

SUTURA COMPRESIVĂ UTERINĂ B-LYNCH – Metodă conservativă de tratament a atoniei uterine –

I. Ion, T. Enache, D. Drâmbăreanu, Andreea Vultur, Luminiţa Taşcă, D. Pană
Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sârbu”

Rezumat

       Premize: Hemoragiile postpartum reprezintă una dintre cele mai grave probleme obstetricale, de multe ori cu prognostic infaust. Literatura de specialitate recunoaşte 2 mari cauze de hemoragie în perioadele 3 şi 4: sângerarea la nivelul patului placentar: atonie uterină şi cauze placentare, şi traumatismele obstetricale ale tractului genital, tulburările de coagulare amplificând oricare din cele 2 categorii. În primul caz, sângerarea nu întotdeauna poate fi stăpânită prin mijloacele conservative şi atunci e nevoie de terapie chirurgicală. Dintre acestea, sutura compresivă B-Lynch promite să fie un pas eficient evitându-se astfel histerectomia de necesitate.

       Metode: Am evaluat posibilitatea aplicării acestei tehnici în clinica noastră. Am iniţiat astfel un studiu prospectiv cu debut în ianuarie 2009 la Spitalul Clinic de O-G „Prof. Dr. Panait Sârbu”. Criteriile de admisie au fost: hemoragie masivă (peste 1000 ml sânge) şi eşecul celorlalte metode conservative. Ne-am propus de asemenea evaluarea morfologică şi funcţională a uterului prin histeroscopie şi biopsie de endometru, rata de sarcini ulterioare şi prognosticul obstetrical şi fetal al unor asemenea sarcini.

       Rezultate: Am introdus până acum 5 paciente în studiu, toate după operaţie cezariană la care s-au aplicat integral măsurile de tratament medicamentos, în conformitate cu protocoalele clinicii noastre. Rezultatele au fost favorabile în 4 cazuri din 5. 2 paciente au fost reevaluate histeroscopic şi prin biopsie de endometru.

       Concluzii: Histerocopic cavitatea uterină pare să sufere nişte modificări, dar din punct de vedere morfopatologic endometrul este de aspect normal, fără semne de ischemie. Nu poate fi evaluat prognosticul fetal dar datele din literatură sunt încurajatoare.

Abstract – B-Lynch compressive uterine suture

       Background: Postpartum haemorrhage (PPH) is one of the most serious problems in Obstetrics, sometimes lethal. The literature recognizes two biggest causes of bleeding during periods 3 and 4: bleeding from the placental bed: uterine atony and placental causes, obstetric and genital tract trauma while coagulation disorders is amplifying any of those two categories. In the first case, the bleeding may not always be ruled by conservative means then you need surgical therapy. Of these, B-Lynch compressive suture promises to be an effective step in avoiding the need for hysterectomy.

        Methods: We evaluated the possibility of applying this technique in our clinic. We have initiated a prospective study started in January 2009 in “Prof. Dr. Panait Sarbu” Clinical OG Hospital. Admission criteria were massive hemorrhage (1000 ml blood) and the failure of other conservative methods. We also proposed morphological and functional evaluation of the uterus by hysteroscopy and endometrial biopsy, and subsequent pregnancy rate, obstetric and fetal outcome of such pregnancies.

        Results: We have introduced so far 5 patients in our study, all after cesarean delivery that have medical treatment measures implemented fully in accordance with the protocols of our clinic. Results were positive in 4 of 5 cases. Two patients were reassessed hysteroscopy and endometrial biopsy.

        Conclusions: Hysteroscopically the uterine cavity seems to undergo some changes, but pathologically we found normal endometrium without signs of ischemia. Fetal prognosis can not be assessed but data from literature are encouraging.

Keywords: B-Lynch uterin suture, postpartum  hemoragy, uterin atonyVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!