STUDIU ANATOMO-CLINIC ASUPRA INFERTILITĂŢII FEMININE

STUDIU ANATOMO-CLINIC ASUPRA INFERTILITĂŢII FEMININE

Ana Bengescu*, A.Raţiu**, C. Ilie***, A. Motoc***

* Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara
** Clinica II Obstetrică Ginecologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara
***Departamentul I Anatomie şi Embriologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara

 

Rezumat

       Deşi nu există o definiţie universală a infertilităţii, un cuplu este considerat infertil atunci când nu a apărut o sarcină după 12 luni de activitate sexuală regulată, fără utilizarea de mijloace contraceptive. Studiul a constat din investigarea tehnicilor laparoscopice aplicate pacientelor internate în Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “D. Popescu” din Timişoara şi efectuarea de comparaţii cu alte studii similare. Studiul a fost desfăşurat în perioada martie 2011 – ianuarie 2012 în cadrul Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie “D. Popescu” Timişoara şi a fost de tip prospectiv. Au fost luate în studiu 40 de cupluri infertile, atât cu infertilitate secundară, cât şi cu infertilitate primară. Din lotul studiat, 67,5% dintre paciente s-au prezentat cu sterilitate primară. Durata medie a infertilităţii a fost de 3,4 ani. Realizarea cu succes a unei proceduri terapeutice şi diagnostice 70,58% din cazurile cu patologie dovedită şi 60% din întregul lot, pledează pentru utilizarea acestei tehnici de rutină în managementul infertilităţii feminine.

      

Abstract

       Although there isn’t a universal definition for infertility, a couple is considered sterile when is unable to conceive after 12 months of normal sexual activity, without any contraception method. The present study consisted in analyzing the laparoscopic techniques used on 40 patients (with primary and secondary infertility) admitted in “D. Popescu” Clinic of Obstetric and Gynecology Timisoara between March 2011 and January 2012. 67.5% of patients had primary infertility. The medium duration of infertility was 3.4 years. The success of the laparoscopic procedures, both diagnostic and therapeutic in 70.58% of proven pathological cases and in 60% of the entire sample, pleads that this technique to be used in the management of female infertility.

Keywords:infertility, primary infertitlity, laparoscopy

 Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!