STREPTOCOC GRUP B – FACTOR DE RISC PENTRU INFECŢIE PERINATALĂ

STREPTOCOC GRUP B – FACTOR DE RISC PENTRU INFECŢIE PERINATALĂ

Doina Broscăuncianu*, G. Bănceanu **,***, Silvia-Maria Stoicescu*,**

*Spital Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Polizu” secţia neonatologie, Bucureşti
**Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti
***Spital Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Polizu” secţia obstetrică-ginecologie II, Bucureşti

 

Rezumat

       Introducere. Colonizarea  cu Streptococ grup B  a tractului vaginal şi / sau urinar la femeia însărcinată,  este un  frecvent factor de risc pentru infecţia neonatală.
       Obiectivul studiului a fost stabilirea incidenţei colonizarii materne şi neonatale, evaluarea nou născuţilor cu infecţie cu debut precoce  (primele 7 zile de viaţă).
        Material şi metodă. Studiu retrospectiv efectuat în Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Polizu” între 2006-2012 pe 24521 cazuri, pentru  depistarea de  Streptococ grup B în probe recoltate de la mamă (ante şi postpartum) şi de la nou născut. Datele au fost analizate statistic (teste specifice de corelaţie: Student T, Fisher exact, chi-square)
        Rezultate. Streptococ grup B a fost depistat la 5,39%  mame şi la 17,54% din  nou născuţii acestora.  Hemoculturi pozitive cu Streptococ grup B  au avut 4,3% din totalul de nou născuţi colonizaţi, reprezentând 0,75% din născuţii mamelor colonizate cu Streptococ grup B  şi  0,40 /1000 născuţi vii. Există diferenţe semnificative statistic  între nou născuţi  cu  şi fără infecţie,  privind factorii de risc asociaţi (p_value = 0,0079) asfixia moderată şi severă (p_value=0,011)  semnele clinice (p_value = 0,0000)  şi de laborator. Profilaxie intrapartum cu antibiotice au primit 30,76% nou născuţi care au evoluat cu infecţie neonatală şi 69,23% care nu au avut  infecţie  (p_value = 0,0913)
         Concluzii. Colonizarea maternă cu Streptococ grup B este factor de risc pentru infecţie neonatală. Asocierea cu  alţi factori de risc pentru infecţie perinatală, este mai frecventă la nou născuţi ce evoluează cu infecţie precoce, comparativ cu nou născuţi colonizaţi dar fără infecţie.

      

Abstract – Group B streptococcus – risk factor for perinatal infections

       Introduction. Group B Streptococcus vaginal and/or urinary colonisation of the pregnant woman represents a frequent risk factor for perinatal infections.
      Objective. To assess the incidence of both maternal and newborn colonisation and to evaluate the newborns for early-onset neonatal sepsis (first 7 days of life).
       Material and methods. Retrospective study on 24521 cases from “Emergency Clinical Hospital of Obstetrics and Gynaecology “Polizu”, Bucharest, during 2006 and 2012, aimed to find the Group B Streptococcus in the samples obtained from both the mother (before and after delivery) and the newborn. The data has been statistically analysed (correlation tests: Student T, Fisher exact, chi-square)
       Results. Group B Streptococcus was detected in 5,39% of the mothers and respectively in 17,54% of their newborns. 4,3% of the colonised newborns had a positive blood culture for Group B Streptococcus, namely 0,75% of the babies from colonised mothers and 0,40 per 1000 live births. Between the healthy and the infected newborn groups there were statistically significant differences, regarding the coexisting risk factors (p_value = 0,0079), perinatal asphyxia – either moderate or severe (p_value =0,011), clinical signs (p_value = 0,000) and paraclinical data. For 30,76% of the newborns with perinatal infection and for 69,23% of those without infection an intrapartum antibiotic prophylaxis was performed (p_value = 0,0913)
          Conclusions. Maternal colonisation by Group B Streptococcus acts as a risk factor for perinatal infection. In the group of newborns affected by early-onset sepsis the association with other known factors for perinatal infections was more frequent compared with the colonised newborns without clinical or paraclinical signs of infection.

Keywords: Group B Streptococcus, early-onset neonatal sepsis, diagnosis criteria

 Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!