SINDROMUL DE HIPERSTIMULARE OVARIANĂ COMPLICAŢIE A TEHNICILOR DE REPRODUCERE UMANĂ ASISTATĂ

SINDROMUL DE HIPERSTIMULARE OVARIANĂ COMPLICAŢIE A TEHNICILOR DE REPRODUCERE UMANĂ ASISTATĂ

Corina Gabriela Chişu, V.Ancăr

Clinica Obstetrică şi Ginecologie „Sf.Pantelimon”, UMF Carol Davila Bucureşti

Rezumat

Sindromul de hiperstimulare ovariană este o complicaţie iatrogena rară, gravă şi cu potenţial letal al tratamentului de stimulare ovariană, care apare în faza luteală a ciclului de stimulare  sau în faza de sarcină  incipientă. Este o consecinţă a răspunsului ovarian exagerat la stimularea ovariană controlată. Lucrarea reprezintă un studiu retrospectiv şi prospectiv ce se desfăşoara pe o perioada de 14 ani. Studiul cuprinde 1559 de cazuri, reprezentând tot atâtea cicluri de hiperstimulare ovariana controlată pentru IVF-ET/ICSI sau IUI şi îşi propune să prezinte dinamica incidenţei OHSS în cadrul grupului de lucru, precum şi  ponderea formelor clinice de boala.

De asemenea, studiul mai prezintă principalii factori de risc primari şi secundari identificaţi la pacientele din grupul de lucru, precum şi principiile generale de tratament in funcţie de gravitatea cazului. Din studiu reiese ca OHSS a apărut in 10,25% din cazuri, cele mai multe paciente dezvoltând forme uşoare de boala. Formele severe ale acesteia au beneficiat de tratament medical şi chirurgical.  În concluzie, depistarea pacientelor cu factori de risc primari şi secundari, individualizarea protocoalelor de stimulare ovariană, adaptarea ”din mers” a dozelor de gonadotropine sunt câteva din metodele moderne de prevenţie a OHSS. Regula de aur în tratamentul OHSS constă în abţinerea de la interventia chirurgicală în ciuda simptomatologiei zgomotoase.

Abstract – Ovarian hyperstimulation syndrome a complication of the treatment of ovarian  stimulation

Ovarian hyperstimulation syndrome is a rare iatrogenic complication, serious and having a fatal potential of the treatment of ovarian stimulation, that can  occur during the luteal phase of stimulation cycle or in early pregnancy. It is a consequence of excessive ovarian response to controlled ovarian stimulation. This paper is a retrospective and prospective study over a period of 14 years. The study includes 1559 cases, representing same number of cycles of controlled ovarian hyperstimulation for IVF-ET/ICSI or IUI. The study also aims to present the dynamics of incidence of OHSS in the and the share of clinical forms of the disease. It also presents the main primary and secondary risk factors identified in the study workgroup and the general principles of treatment, depending by the severity of the case. The study reveals that OHSS occurred in 10.25% of cases, most patients developing a mild form of the disease. Severe forms received medical treatment and surgery. In conclusion, detecting  patients with primary and secondary risk factors, individualization of ovarian stimulation protocols, adapting “on the fly” gonadotropins doses are some of the modern methods of OHSS prevention. The golden rule of OHSS treatment is to avoid surgical intervention despite the noisy symptoms .

Keywords: ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS), incidence, risk factorsVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!