SINDROM MORRIS TRECERE ÎN REVISTÃ A DATELOR DIN LITERATURÃ

SINDROM MORRIS TRECERE ÎN REVISTÃ A DATELOR DIN LITERATURÃ

Ioana Rotar*, D. Ona *, R. Micu *,   R. Harşa**

* Catedra Obstetrică Ginecologie I, UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca

** Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca, Secţia Obstetrică Ginecologie I

Rezumat

       Sindromul rezistenţei la androgeni este o afecţiune rar întâlnită în practica ginecologică. În literatura de specialitate nu există multe date pe acest subiect şi cu atât mai puţin ghiduri de conduită clinică. În articolul de faţă prezentăm cazul unei paciente cu amenoree primară în vârstă de 22 ani, cu fenotip feminin la care s-a practicat laparoscopie diagnostică.În urma confirmării histopatologice a prezenţei ţesutui testicular s-a intervenit din nou chirurgical realizându-se orhidectomie bilaterală profilactică. Diagnosticul final pe baza aspectul clinic, intraoperator, exammenului histopatologic şi genetic (cariotip de tip maculin 46, XY) a fost de sindromul testicului feminizant formă  completă. În final realizam o scurtă trecere în revistă a datelor din literatură.

Abstract – Morris syndrome

       Androgen resistance syndrome is a rarely encountered during clinic activity. In the scientific literature there are few data about this condition and no guidelines. In the current article we present the case of 22 years old women with feminine phenotype investigated for primary amenorrhea. A diagnostic laparoscopy has been performed which revealed: absent uterus, no fallopian tubes and gonads; also a gonadal biopsy has been taken. As a consequence of the result of the biopsy: testicular tissue bilateral orchiectomy has been performed. The final diagnosis based on clinical, intraoperator, histopathological and genetic aspects (male karyotype 46, XY) was complete form of feminizing testicle syndrome. At the end a short review of the literature is presented.

Keywords: Morris syndromeVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!