SIDE EFFECTS OF ENDOCRINE DISRUPTORS ON THE HUMAN REPRODUCTIVE FUNCTION

SIDE EFFECTS OF ENDOCRINE DISRUPTORS ON THE HUMAN REPRODUCTIVE FUNCTION

F. Stamatian*’**, I. Goidescu*’**

* Department of Obstetrics and Gynecology I, University of Medicine and Pharmacy
‘Iuliu Haţieganu’, Cluj-Napoca, Romania
** IMOGEN Research Center Institute

Rezumat: Efectele secundare ale disruptorilor endocrini pe funcţia reproductivă umană

    Efectele nocive ale unor substanţe asupra reproducerii umane sunt cunoscute din timpul romanilor, când pentru prima dată a fost recunoscut că plumbul poate cauza avort şi pot determina infertilitate la bărbat şi la femeie. După al doilea război mondial producţia de chimicale a crescut alarmant, astfel în jurul nostru peste tot găsim substanţe chimice – în aer, în apă, în alimente, în băuturi, cosmetice. În lume au apărut nenumărate studii care măsoară expunerea umană la aceste chimicale – studii de biomonitorizare, însă datele sunt uneori neglijate.
Aceste substanţe chimice pot interacţiona cu receptori hormonali celulari şi nucleari determinând schimbări în funcţia genelor, celulelor şi organelor şi poartă numele de Endocrine Disprupting Chemicals (EDC).
Printre cele mai cunoscute clase de EDC se numără Estrogenii sintetici şi fitoestrogenii, pesticidele, ftalaţii, Bisfenol A şi metalele grele. Aceste substanţe influenţează negativ funcţia reproductivă şi stimulează procesul de carcinogeneză atât la persoanele expuse, precum şi la descendenţii acestora.


Abstract:

The harmful effects of chemicals on human reproduction are known from Roman times, when for the first time it was recognized that lead can cause miscarriage and infertility in both males and females. After World War II the production of chemicals has increased alarmingly, all around us we find chemicals – in air, water, food, beverage, cosmetics. Worldwide there are studies that measure human exposure to these chemicals – biomonitoring studies, but data are sometimes neglected.
These chemicals can interact with nuclear and cellular hormone receptors and causing changes in the gene function, in the cells and organs, and they’re called Endocrine Disrupting Chemicals (EDC).
Among the best known classes of EDC are synthetic estrogens and are phytoestrogens, pesticides, phthalates, bisphenol A and heavy metals. These substances negatively influence reproductive function and stimulates the process of carcinogenesis both in exposed individuals and their offspring.

Descarca articolul in format pdfVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!