SENTINEL LYMPHNODE BIOPSY IN STAGING ENDOMETRIAL CANCER

SENTINEL LYMPHNODE BIOPSY IN STAGING ENDOMETRIAL CANCER

Filipescu A.1,2, Balta O. 2,Clim N.2, Solomon O.2, Irimia T. 2,Milulescu A.1,2

1. Department of Obstetrics and Gynecology, Carol Davila University of Medicine and Pharmacy,Bucharest
2. Elias University Hospital Bucharest, Romania

 

Abstract

One of the most common gynecological cancers is endometrial cancer, with an incidence of 188.000 newly diagnosed cases each year, increasing because of rising obesity rates. The most important predictor factor for survival si represented by the status of the lymph nodes, and t is also guides the postoperative treatment. Even if the evaluation of lymph node is included in the surgical staging criteria cancer since 1988, still, the optimal procedure for lymph node assessment is controversial. In some cohort studies, performance of pelvic and paraaortic lymphadenectomy (LND) has been associated with higher rates of overall survival, but there are also some other studies which demonstrated no change on survival. Although lymphadenectomy is commonly performed as part of the surgical treatment of endometrial cancer, its role still remains controversial . Node dissection provides really important information for prognostic, can help the guidement of adjuvant treatment, and has also been suggested to have a therapeutic effect. However, recently, some randomized trials failed to demonstrate a survival benefit for lymphadenectomy. Importantly, these studies also demonstrated that lymphadenectomy was associated with an increased risk of complications and called into question the value of the procedure. To limit the potential short- and long term morbidity of lymphadenectomy, sentinel lymph node (SLN) biopsy has been proposed for endometrial cancer.

Rezumat: Biopsierea ganglionului santinelă în stadializarea cancerului endometrial

Cancerul endometrial este una din cele mai frecvente malignităţi din lume, având o incidenţă în creştere datorită creşterii ratei obezităţii, de 180.000 de cazuri noi apărute anual. Starea ganglionilor limfatici este cel mai important predictor al supravieţuirii şi ghidează protocolul de tratament postoperator. Deşi evaluarea ganglionilor limfatici pelvini a fost inclusă încă din 1988 în criteriile de stadializare chirurgicală a cancerului endometrial, managementul acestora rămâne încă controversat. Limfadenectomia pelvină şi paraaortică s-a dovetit a creşte supravieţuirea în cancerul endometrial, fapt dovedit în unele studii, deşi există studii care au demonstrat că nu influenţează supravieţuirea. Deşi limfadenectomia este efectuată frecvent ca parte a tratamentului chirurgical în cancerul endometrial,procedura rămâne încă controversată. Disecţia ganglionară are un rol important în ceea ce priveşte prognosticul acestor pacienţi, ghidând terapia adjuvantă. Mai recent, studii clinice randomizate au arătat că limfadenectomia nu influenează supravieţuirea. Mai mult, aceste studii au arătat că disecţia ganglionară se asociază cu o rată crescută a complicaţiilor postintervenţionale. Pentru a reduce morbiditatea pe termen scurt sau lung determinata de această procedură, s-a propus biopsierea ganglionului santinelă în cancerul endometrial.

Cuvinte cheie: cancer endometrial, biopsie ganglion santinela, limfadenectomie

 

Download PDFVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!