SECOND TRIMESTER BLEEDING OF UNKNOWN ORIGIN RISK FACTORS AND PREGNANCY OUTCOMES

SECOND TRIMESTER BLEEDING OF UNKNOWN ORIGIN RISK FACTORS AND PREGNANCY OUTCOMES

Ştefania Tudorache, R. Grigoraş Căpitănescu, Roxana Cristina Drăguşin, C.L. Pătru,
Florea Maria Şorop , D. G. Iliescu

*University of Medicine and Pharmacy Craiova, Obstetrics and Gynecology, Prenatal
Diagnostic Unit, University Emergency Hospital, Craiova, Dolj, Romania

Rezumat: Sângerarea antenatală de origine necunoscută. Factorii de risc şi prognosticul sarcinii

      Obiective. Scopul studiului nostru a fost de a evalua factorii asociaţi cu sângerarea antenatală de origine necunoscută în al doilea trimestru de sarcină începând cu vârsta gestaţională de 14 săptămâni şi de a corela aceşti parametrii cu prognosticul matern şi cel al sarcinii.
Material şi metodă. Studiu retrospectiv observaţional ce a inclus un lot de 821 de paciente monitorizate în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Craiova în perioada ianuarie 2015 şi septembrie 2016. Criteriile de includere au fost: sângerare antenatală după vârsta gestaţională de 14 săptămâni de sarcină, fără contractilitate uterină asociată şi fără o cauză evidentă clinic şi ecografic. Evoluţia acestor sarcini a fost comparată cu cea a sarcinilor fără sângerare. Parametrii finali de raportare au fost: avortul spontan, oligoamniosul şi asocierea de ”sludge”, naştere prematură <28 de săptămâni respectiv <34 de săptămâni de sarcină, ruptură prematură de membrane amniocoriale (RPM); RPM înainte de termen; admiterea în unitatea de terapie intensivă neonatală; morbiditate neonatală severă; deces neonatal; intervalul de timp ecografie-naştere.
Rezultate. Prevalenţa sângerării antenatale de origine necunoscută (SAON) în populaţia de studiu a fost de 3% (25/821). Lotul cu SAON au înregistrat o rată mai crescută de avort spontan (68% vs 4%, p test Fisher~0 <0.001 HS), oligoamnios (76% vs. 8%, p test Fisher~0 <0.001 HS), asociere de ”sludge” (60% vs 8%, p test Fisher=0.000105 <0.001 HS), naştere prematură înainte de 28 de săptămâni de sarcină (20% vs 0.0%, p test Fisher~0 <0.001 HS) , şi înainte de 34 de săptămâni de sarcină (16% vs 8%, p test Fisher=0.00073 <0.001 HS), RPM; RPM înainte de termen (P<0.001). Toate cazurile care au atins vârsta de viabilitate au fost internate în Unitatea de Terapie Intensivă Neonatală. Rata de mortalitate neonatală a fost mult mai mare în acest grup. Intervalul de timp ecografie-naştere a fost semnificativ mai scurt pentru pacientele care au dezvoltat ”sludge”, în medie cu 3.1 săptămâni.
Concluzii. Prezenţa sângerării persistente în trimestrul al doilea de sarcină reprezintă un factor independent de risc pentru avortul spontan şi pentru naşterea înainte de termen. Prognosticul matern nu a fost influenţat negativ. Asocierea sângerare-”sludge” a scăzut intervalul dintre ecografie şi avort/naştere, în medie cu 3.1 săptămâni. Se pare că secvenţa sângerare pe cale vaginală urmată de apariţia oligoamniosului marchează momentul de alterare a prognosticului sarcinii.


Abstract:

Objective The purpose of our investigation was to evaluate factors associated with second trimester bleeding of unknown origin after 14 weeks of pregnancy and correlate this feature with maternal and pregnancy outcomes.
Methods This is a retrospective observational study, on a population of 821 singleton pregnancies monitored at Emergency University Hospital, Craiova, between January 2015 and September 2016. Inclusion criteria were: bleeding after 14 weeks of gestation without uterine contractions, with no apparent cause detected on vaginal examination or abdominal and vaginal ultrasound. Outcomes of these pregnancies were compared with those of pregnancies without bleeding. Main outcome parameters were: spontaneous abortion, oligoamnios and sludge association, preterm delivery at <28 weeks, <34 weeks, PROM; preterm PROM; admission to the neonatal intensive care unit (NICU); severe neonatal morbidity; neonatal death; ultrasound-to-delivery intervals.
Results The prevalence of second trimester bleeding of unknown origin in the study population was estimated at 3% (25/821). Pregnancies with persistent unexplained second trimester bleeding had a higher rate of spontaneous abortion (68% vs 4%, p test Fisher~0 <0.001 HS), oligoamnios (76% vs. 8%, p test Fisher~0 <0.001 HS), sludge association (60% vs 8%, p test Fisher=0.000105 <0.001 HS), preterm delivery at <28 weeks (20% vs 0.0%, p test Fisher~0 <0.001 HS) , <34 weeks (16% vs 8%, p test Fisher=0.00073 <0.001 HS), PROM; preterm PROM (P<0.001) All cases that reached viability were admitted to the neonatal intensive care unit (NICU). Rates of severe neonatal morbidity and neonatal death were higher in this group. Ultrasound-to-delivery and ultrasound-to-preterm PROM intervals were shorter (3.1 weeks).
Conclusions Maternal outcome was not modified by the presence of second trimester persistent bleeding, but this is an independent risk factor for spontaneous abortion and spontaneous preterm delivery. The bleeding-sludge association shortens the ultrasound-to-delivery interval with 3.1 weeks in average. Furthermore, the combination of sludge and bleeding worsens the pregnancy outcome disregard to the cervical length.

 Descarca articolul in format pdfVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!