ROLUL CHIRURGIEI LAPAROSCOPICE ÎN PROFILAXIA ŞI TRATAMENTUL PROLAPSULUI GENITAL FEMININ EXPERIENŢĂ PERSONALĂ ÎN PERIOADA 1997-2013

ROLUL CHIRURGIEI LAPAROSCOPICE ÎN PROFILAXIA ŞI TRATAMENTUL PROLAPSULUI GENITAL FEMININ EXPERIENŢĂ PERSONALĂ ÎN PERIOADA 1997-2013

A.STRETEAN

*Prof. Univ. Dr. A. Stretean, şef clinică Obstetrică Ginecologie, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu

 

Rezumat

       În lucrarea prezentă este comunicată experienţa autorului într-un domeniu mai rar abordat în chirurgia laparoscopică ginecologică, şi anume in profilaxia şi tratamentul chirurgical laparoscopic al prolapsului genital.Chirurgia laparoscopică poate fi utilizată în acest domeniu ca procedeu terapeutic singular, sau ca procedeu terapeutic adiţional tehnicilor clasice.
       Experienţa personală în perioada 1997-2013 cuprinde efectuarea a 451 de HL, pentru diverse indicaţii la care s-a asociat prolapsul genital în 122 (27%) din cazuri. Au fost aplicate pe lângă HL pentru rezolvarea acestor cazuri diferite procedee adiţionale clasice ca colporafia posterioară cu miorafia ridicătorilor anali ăn 65 (17,33%) cazuri. Pentru 51 (11,3%) cazuri HL s-a efectuat ca unică indicaţie în prolapsul genital de gradul II sau III.
       În toate cazurile de HL s-a efectuat colposuspensia la ligamentele cardinale, ceea ce a evitat apariţia prolapsului vaginal postoperator.
       În lucrare sunt prezentate de asemenea aspectele teoretice privind indicaţiile, tehnica operatorie şi modalităţile de alegere a procedeului chirurgical aplicat în profilaxia şi tratamentul diferitelor forme de prolaps genital feminin.

      

Abstract – The role of laparoscopic surgery in prophylaxis and treatment of female genital prolapse. Personal experience during 1997-2013

       The study presents author’s experience in an uncommon field of laparoscopic surgery – prevention and treatment of genital descend. Laparoscopic surgery may be useful as a single procedure or associated with classic procedures.
       Between 1997 – 2013 the Obstetrics ad Gynaecology Clinic’s experience consists of 451 laparoscopic hysterectomies for different indications associated with general descend in 122 (27%) of cases. Laparoscopic hysterectomy was associated with different types of procedures such as posterior colporaphy and levator anii mioraphy in 65 (17,33%) cases. For 51 (11,3%) cases LH was performed as a unique indication for uterine descend of II or III degree.
       For all the cases colposuspension al Mackenrodt ligaments was performed for vaults prolapsed prevention.
       There are presented the theoretic aspects about the techniques and indications of different types of female genital descend.

Keywords: genital prolapse, laparoscopy

 Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!