REZECŢII MULTIVISCERALE ÎN CITOREDUCŢIA PRIMARĂ PENTRU NEOPLASMUL OVARIAN AVANSAT – PREZENTARE DE CAZ

REZECŢII MULTIVISCERALE ÎN CITOREDUCŢIA PRIMARĂ PENTRU NEOPLASMUL OVARIAN AVANSAT – PREZENTARE DE CAZ

N. BACALBAŞA* , IRINA BĂLESCU **

*U.M.F. Carol Davila, Bucureşti
**Spitalul “Ponderas”, Bucureşti

 

Rezumat

       Neoplasmul ovarian reprezintă o tumoră malignă agresivă responsabilă pentru un număr mare de decese pe plan mondial. Aceasta se datorează mai ales faptului că multe paciente ajung să fie diagnosticate tardiv. În aceste cazuri cel mai important factor de prognostic ce pare să impacteze asupra supravieţuirii este volumul tumoral rezidual după citoreducţia primară. În încercarea de a obţine o rezecţie completă în unele cazuri sunt necesare rezecţii viscerale multiple. Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 56 ani diagnosticată cu o tumoră ovariană invazivă atât în tractul digestiv cât şi în tractul urinar. După ablaţia completă ce a impus rezecţii viscerale multiple la momentul citoreducţiei primare pacienta a avut evoluţie favorabilă la distanţă, fără semne de recurenţă la doi ani postoperator

      

Abstract – Multiple visceral resection in primary cytoreduction for advanced ovarian cancer – case report

       Ovarian cancer is an aggressive malignancy responsable for a large number of deaths worlwide. This is due to the fact that most women are diagnosed in an advanced stage of the disease. In these cases the most important prognostic factor impacting on survival remains the volume of the residual disease after primary cytoreductive surgery. In order to obtain a complete resection in some cases with locally advanced disease multiple visceral resections might be needed. We present the case of a 56 year old patient diagnosed with a large ovarian tumor involving both the digestive and urinary tract. After complete multivisceral resection during primary cytoreductive surgery the patient had a favorable evolution with no signs of recurrence one year after resection.

Keywords: locally invasive ovarian cancer, multivisceral resections, complete primary cytoreduction

 Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!