RETINOPATIA DE PREMATURITATE – PREVALENŢA, FACTORI DE RISC PERINATALI ASOCIAŢI

RETINOPATIA DE PREMATURITATE – PREVALENŢA, FACTORI DE RISC PERINATALI ASOCIAŢI

Claudia Paula Badi*, N. Râcă**

*Clinica Neonatologie, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţa Craiova
**Clinica Obstetrică-Ginecologie, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

 

Rezumat

Scopul studiului este evaluarea prevalenţei şi a factorilor perinatali asociaţi cu o incideţă crescută a retinopatiei.
S-a studiat retrospectiv cazuistica Secţiei pe o perioadă de 5 ani (ianuarie 2008 – decembrie 2012) si s-a analizat impactul factorilor de risc perinatali asupra retinopatiei de prematuritate (factori prenatali, patologie perinatală, terapie primită, incidenţa ROP, necesitatea terapiei prin laser).

Lotul a cuprins 716 prematuri, incluşi în screeningul oftalmologic. Dintre aceştia au dezvoltat retinopatie de prematuritate 255, iar 19 au necesitat tratament laser.
Prematurii cu greutate mică la naştere şi vârsta de gestaţie mică, asociată cu patologia specifică prematurităţii, supuşi oxigenoterapiei au un risc crescut de a dezvolta retinopatie.
Identificarea si prevenirea sau tratamentul prompt al factorilor perinatali de risc, precum şi administrarea justificată a oxigenului vor avea un efect benefic supra incidenţei retinopatiei si astfel se va imbunaăţi prognosticul vizual al prematurilor care supravieţuiesc.

 

Abstract: RETINOPATHY OF PREMATURITY – PREVALENCE, ASSOCIATED PERINATAL RISK FACTORS

The aim of the study is to assess the prevalence and perinatal factors associated with an increased incidence of retinopathy.
The department’s casuistry was studied retrospectively over a period of 5 years (January 2008 – December 2012) and we analyzed the impact of perinatal risk factors of retinopathy of prematurity (prenatal factors, perinatal pathology, therapy received, the incidence of ROP, the need for laser therapy).
The group included 716 premature infants, included in the eye screening. Of these, 255 developed retinopathy of prematurity, and 19 required laser treatment.
Premature infants with low birth weight and low gestational age, associated with the pathology specific to prematurity, undergoing oxygen therapy have an increased risk of developing retinopathy.
The identification and prevention or prompt treatment of perinatal risk factors and justified administration of oxygen will have a beneficial effect over the incidence of retinopathy and thus will improve the visual prognosis of premature infants who survive.

Keywords: retinopathy of prematurity – ROP , premature, oxygen therapy.

 Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!