RELAŢIA DINTRE ENDOMETRIOZĂ ŞI CANCERUL OVARIAN

RELAŢIA DINTRE ENDOMETRIOZĂ ŞI CANCERUL OVARIAN

M.E. Căpîlna *, B. Szabo*,  B. Moldovan**

*Clinica de Obstetrică-Ginecologie I, UMF Târgu-Mureş
**Spitalul “Sfântul Constantin” Braşov

 

Rezumat

      Endometrioza este suspectată în a juca un rol în etiologia cancerului ovarian. Acest referat general abordează paralelismul şi relaţiile specifice existente între endometrioză şi cancerul ovarian din punct de vedere al factorilor de risc, al datelor histologice, al alteraţiilor genetice regăsite în ambele patologii, şi al activării aberante a mecanismelor oncogene şi antiapoptotice. În acest scop, am realizat o căutare în baza de date Pubmed pentru toate articolele publicate în limba engleză, folosind ca şi cuvinte-cheie ‘’endometrioză’’, ‘’cancer ovarian’’, ‘’cancer ginecologic’’ şi ‘’patogenie’’. Ca rezultat, studiile publicate sugerează faptul că tumorile ovariene pot proveni din mai mult de o singură sursă potenţială, endometrioza fiind una din aceste surse. În concluzie, prin înţelegerea mecanismelor de dezvoltare a endometriozei şi prin elucidarea patogeniei şi patofiziologiei sale vom putea contribui la prevenirea cancerului ovarian asociat endometriozei şi la dezvoltarea unor terapii eficiente.

      

Abstract: The relationship between endometriosis and ovarian cancer

        Endometriosis has been suspected of playing a role in the etiology of ovarian cancer. This systematic review addresses the parallels and specific relationship of endometriosis and ovarian cancer regarding risk factors, histological data, genetic alterations, and aberrant activation of oncogenic and antiapoptotic pathways. In this regard, we have performed a Pubmed search looking for all articles in English, using as key words “endometriosis”, “ovarian cancer”, “gynecologic cancer”, “pathogenesis”. As a result, the evidence of the published studies suggests that ovarian tumors can arise from more than one potential source, endometriosis being one of these sources. In conclusion, understanding the mechanism of the development of endometriosis and elucidating its pathogenesis and pathophysiology are intrinsic to the prevention of endometriosis associated ovarian cancer and the search for effective therapies.
Keywords: endometriosis, ovarian cancer

 

 

DescarcaVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!