PROFILUL ENDOCRIN LA NIVEL SERIC SI AL FLUIDULUI FOLICULAR PROFILUL ENDOCRIN LA NIVEL SERIC SI AL FLUIDULUI FOLICULAR ESTE DIFERIT DUPĂ STIMULAREA OVARIANĂ CU HP-HMG SAU FSH RECOMBINANT LA PACIENTE IVF

PROFILUL ENDOCRIN LA NIVEL SERIC SI AL FLUIDULUI FOLICULAR PROFILUL ENDOCRIN LA NIVEL SERIC SI AL FLUIDULUI FOLICULAR ESTE DIFERIT DUPĂ STIMULAREA OVARIANĂ CU HP-HMG SAU FSH RECOMBINANT LA PACIENTE IVF

J.Smitz, A.N. Andersen, P. Devroey şi J.-C. Arce pentru Grupul MERIT*

ESHRE – Societatea Europeană de Reproducere Umană şi Embriologie
(European Society of Human Reproduction and Embriology)

Rezumat

    Introducere: menotropina înalt purificată (HP-hMG) a fost asociată cu extragerea unui număr mai mic de oocite şi o proporţie mai ridicată de embrioni de foarte bună calitate, comparativ cu FSH recombinant (rFSH).

    Metode: Un studiu randomizat, mascat la evaluator, multinaţional cu 731 de subiecţi de sex feminin care se pregătesc pentru fertilizare in vitro (IVF) după stimulare cu HP-hMG (MENOPUR) (n = 363) sau rFSH (n = 368) după realizarea unui protocol de lunga durată cu agonişti GnRH. S-au recoltat probe de sânge înainte de, în timpul şi după stimulare. S-a recoltat fluid din foliculi cu dimensiunea de aprox. 17 mm.
    Rezultate: Nivelurile serice ale androstenedionului, testosteronului total şi indicele androgenilor liberi (FAI) au fost mai ridicate (P < 0,001) în cazul tratamentului cu HP-hMG faţă de rFSH după iniţierea stimulării. La încheierea stimulării, nivelul seric al estradiolului a fost mai ridicat (P = 0,031) în grupa cu HP-hMG, în timp ce progesteronul a fost mai ridicat (P < 0,001) la tratamentul cu rFSH, chiar şi după ajustarea pentru răspunsul ovarian. Nivelul seric al LH-ului nu a fost diferit între tratamente. Nivelurile hCG medii în faza foliculară medie Ci finală, în grupa de tratament cu HP-hMG au fost de 2,5 şi 2,9 UI/l, respectiv. Nivelurile în fluidul folicular ale FSH, LH, hCG, androstenedion, testosteron, FAI şi estradiol, şi raporturile estradiol : androstenedion, estradiol : testosteron total şi estradiol : progesteron au fost mai ridicate (P < 0,001) în cazul tratamentului cu HP-hMG, în timp ce progesteronul a fost mai ridicat (P < 0,001) la tratamentul cu rFSH.
    Concluzie: Diferenţe majore în profilul endocrin la nivel seric şi al fluidului folicular există după stimularea cu HP-hMG sau rFSH. Activitatea LH-ului exogen induce un mediu endocrin diferenţial care influenţează cantitatea şi calitatea oocitelor, acest aspect putând avea relevanţă pentru rezultatele clinice.  

Abstract – ENDOCRINE PROFILE IN SERUM AND FOLLICULAR FLUID DIFFERS AFTER OVARIAN STIMULATION WITH HP-HMG OR RECOMBINANT FSH IN IVF PATIENTS

    Introduction: Highly purified menopausal gonadotrophin  (HP-hMG) was associated with obtaining a higher number of oocytes, and a higher number of embryo, of a very good quality, when compared with the administration of recombinant FSH (rFSH).
    Methods: This is a multicentric randomized blind study. Seven hundred thirty one women who will undergo IVF were included in this study. For ovarian stimulation HP-hMG (Menopur) was used in 363 patients and rFSH in 368 women, following a long down-regulation protocol with GnRH agonists. Blood samples were collected before, during and after the ovarian stimulation. Also follicular fluid was collected, from 17mm follicules.
    Results: The circulatory levels of androstenediona, testosterone, and the free androgen index were higher (p<0.001) during the treatment with HP-hMG after a down regulation protocol compared with the rFSH treatment. After the completition of ovarian stimulation the seric levels of estradiol were higher (p<0.031) in the group treated with HP-hMG, meanwhile the levels of progesterone were higher (p<0.001) during the treatment with rFSH, even after the adjustment of ovarian response. The circulatoy levels of LH was similar in boths groups. The median levels of hCG during the medium and late follicular phase, in the HP-hMG treated arm was 2.5 and 2.9U/l, respectively. Follicular fluid levels of FSH, LH, hCG, androstenediona, testosteron, FAI and estradiol, and the ratio estradiol/androstendiona, estradiol/total testosterone and estradiol/progesterone were higher (p<0.001) in the group treated with HP-hMG, meanwhile progesterone was higher (p<0.001) in the FSH treated arm.
    Conclusions:  There are major differences in the endocrine profile of serum or follicular fluid after the stimulation with HP-hMG or rFSH. The activity of exogen LH induces a different endocrine pattern which influences the quantity and the quality of oocytes, this property might been relevant for clinical studies
   
Key words: endocrin/folicular fluid /FIV/FSH Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!