PRINCIPII GENERALE CLINICO-HISTOLOGICE DE ABORDARE LAPAROSCOPICĂ A LEZIUNILOR DE ENDOMETRIOZĂ

PRINCIPII GENERALE CLINICO-HISTOLOGICE DE ABORDARE LAPAROSCOPICĂ A LEZIUNILOR DE ENDOMETRIOZĂ

D.Ona*, V. Ona**, D.Mureşan*, F.Stamatian*

*Clinica de Obstetrică Ginecologie I- UMF “Iuliu Haţieganu”  Cluj-Napoca
**Secţia Urologie, Spitalul Municipal Cluj-Napoca, medic rezident Obstetrică Ginecologie I

 

Rezumat

      Endometrioza rămâne în continuare un capitol al medicinei greu de elucidat, datorită manifestărilor clinice tipice şi atipice, a multitudinii teoriilor etiologice, având o strategie de tratament adecvată simptomatologiei, în funcţie de localizarea leziunilor şi a efectelor.  Rămâne în continuare o problemă ce afectează femeile la vârstă reproductivă, cu o frecvenţă de 5-15%, având posibilităţi de  tratament medicamentos  sau chirurgical.
Strategia terapeutică a cunoscut în ultimele decenii o serie de modificări datorate introducerii pe scară largă a laparoscopiei, ce permite o identificare  şi  rezolvare chirurgicală sau aplicarea unui tratament medicamentos.
În funcţie de corelaţia aspectului  macroscopic şi microscopic al leziunilor, există mai multe tipuri de implanturi endometriozice ce pot fi interpretate de imaginea laparoscopică, combinată cu datele pre şi postoperatorii şi bineînţeles examenul histo-patologic.
Trebuie menţionat faptul că strategia de  tratament în endometrioză trebuie să fie personalizată, laparoscopia reprezentând singura metodă definitivă de diagnostic ce permite în cele mai multe cazuri şi un tratament simultan ce ar putea oferi efecte benefice într-o suferinţă ce poartă pacientele de la medic la medic.

      

Abstract: General laparoscopic approach principles of clinical and histological lesions in endometriosis

      Endometriosis remains a difficult chapter of medicine, difficult to elucidate due to typical and atypical clinical manifestations, the many etiological theories, with an appropriate treatment strategy of symptoms, depending on the location of lesions and effects. It remains a problem that affects women of reproductive age, with a frequency of 5-15%, with medical or surgical treatment options.
     Therapeutic strategy in recent decades has seen a number of changes due to the widespread introduction of laparoscopy, which allows the identification and surgical resolution or medical treatment  implementation.

     Depending on the correlation of macroscopic and microscopic appearance of the lesions, there are several types of implants that can be interpreted as laparoscopic image of endometriosis, combined with pre- and postoperative data and histo-pathological examination of course.
     It should be noted that in endometriosis treatment strategy must be customized, laparoscopy represents the only method that allows definitive diagnosis in most cases and a simultaneous treatment could provide beneficial effects in patients suffering from bearing from doctor to doctor.
      Key words: Laparoscopy, histo-pathological examination, treatment principles

 

 

DescarcaVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!