PRINCIPII DE TRATAMENT ÎN SINDROMUL DE HIPERSTIMULARE OVARIANĂ

PRINCIPII DE TRATAMENT ÎN SINDROMUL DE HIPERSTIMULARE OVARIANĂ

Corina Gabriela Chişu, V. Ancăr

Clinica de Obstetrica-Ginecologie „Sf. Pantelimon”,UMF Carol Davila Bucureşti

 

Rezumat

Sindromul de hiperstimulare ovariană (SHO) este o complicaţie iatrogenă cu potenţial fatal ce apare în urma protocoalelor de stimulare ovariană controlată. Incidenţa SHO este de aprox.20-33% pentru forma uşoară, de 3-6 % pentru forma moderată şi de cca. 0,5-2 % pentru forma severă.

Cascada fiziopatologică constă în creşterea permeabilităţii capilare şi accelerarea procesului de neoangiogeneză ovariană având ca rezultat apariţia ascitei, pleureziei, pericarditei, tulburări cardiovasculare, respitatorii, hepato-renale,dezechilibre hemodinamice şi fluidocoagulante asociate cu risc crescut tromboembolic. Cel mai bun tratament pentru SHO constă în predicţia şi prevenţia activă existând factori de prevenţie primari şi secundari.Cel mai important factor predictive este sindromul de ovare polichistice.Cea mai utilizată formă de prevenţive este amânarea administrării de inductor de ovulaţie. Tratamentul medical al fazei acute este mai mult un tratament simptomatic empiric adaptat în funcţie de severitatea complicaţiilor. Tratamentul chirurgical este rezervat numai cazurilor special, evitânduse pe cat posibil anexectomia.

 

Abstract – Treatment principles in ovarian hyperstimulation syndrome

Ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) is an iatrogenic complication, potentially fatal, due to controlled ovarian stimulation protocols.The incidence of OHSS is reported to be 4 20-33% for the mild forms, 3-6 % for the moderate ones and 4 0.5-2% for severe OHSS.
The psysiopathologic cascade consists of an increase in capilar permeability and extreme ovarian neoangiogenesis, causing ascites, pleural effusion, pericarditis, cardiovascular, respiratory and hepatorenal diseases and hemodynamic and fluido-coagulant balance disorders associated with thrombembolic risk. The best treatment for OHSS consists of prediction and active prevention, existing primary and secondary prevention factors. The most important prediction factor is the polycystic ovary syndrome. The most used method of prevention is to delay the administration of ovulation inductor. The medical treatment of the acute phase is more an empiric and symptomatic one, depending of the severity.The surgical treatment is reserved only for special cases, avoiding as much as possible the anexectomy.

Keywords: ovarian hyperstimulation syndrome, prediction, prevention, treatment.Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!