PREECLAMPSIA CU DEBUT PRECOCE

PREECLAMPSIA CU DEBUT PRECOCE

D. Muresan*,**, D. Perju***, F. Stamatian*,**, D. Ona*,**,  Cristina Zlătescu**, Ozana Ivan*, Ioana Rotar*,**

*   Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca, Catedra Obstetrică-Ginecologie I
**  Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca, Clinca Obstetrică Ginecologie
*** Catedra de Medicină Legală

 

 

Rezumat

Introducere:  Preeclampsia este  principala  cauză a mortalităţii şi morbidităţii materne şi perinatale în întreaga lume. În formele cu debut precoce (<34 SS) rezultatele perinatale nefavorabile  impun evaluarea şi selecţionarea riguroasă a cazurilor în ceea ce priveşte atitudinea terapeutică de urmat. Scopul acestui  studiu  este  analiza comparativă a morbidităţii materne şi fetale la  pacientele cu preeclampsie în funcţie de  momentul  debutului bolii (precoce vs tardiv).
Materiale şi metodă:  Acest studiu retrospectiv de etapă a analizat pe o perioadadă de un an pacientele diagnosticate cu preeclampsie (conform criteriilor ACOG) internate, tratate şi asistate la naştere în Clinica Ginecologie I din Cluj-Napoca. Au fost incluse 39 de paciente, împarţite în doua loturi în funcţie de momentul debutului preeclampsiei: precoce (25 paciente) şi tardiv (14 paciente). Datele obţinute au fost introduse într-un fisier Excel  versiunea 2007, program utilizat pentru reprezentarea grafică a datelor iar pentru analiza statistică s-a utilizat programul SPSS v 2.0.
Rezultate: Analiza comparativă a datelor din punct de vedere matern a arătat că un număr mare de paciente din ambele loturi au prezentat un indice de masă corporală peste 25. Majoritatea pacientelor cu preeclampsie severă au născut prematur (88%), nou-născuţii suferind ulterior de consecinţelor prematurităţii şi mai mult de jumătate (56%) din nou-născuţii provenind din  sarcini cu preeclampsie cu debut precoce au necesitat internarea în secţia de terapie intensiva şi au fost ventilaţi mecanic.Consecinţele prematurităţii severe în aceste cazuri sunt oglindite şi prin durata medie de spitalizare a nou-născuţilor,care a fost de 28 de zile în gurpul pacientelor  cu preeclampsie cu debute precoce vs 7.6 zile în cazul sarcinilor la care preeclampsia a debutat tardiv.  Nici un nou-născut nu a prezentat Apgar <3 în grupul pacientelor cu preeclampsie cu debut tardiv.
Concluzii:  Preeclampsia cu debut precoce asociază o morbiditate maternă şi fetală  crescută. Aceasta justifică imperiozitatea diagnosticării şi managementului precoce al acestei afecţiuni.

      

Abstract – Early onset preeclampsia

Introduction: Preeclampsia is the main cause of maternal and perinatal mortality and morbidity in the world. The unfavourable perinatal outcome of patients with early onset preeclampsia urge the neccesity of accurate evaluation and selection of cases regarding their therapeutic managment. The purpose of this study is the comparative analysis of maternal and fetal morbidity in patients with early and late onset preeclampsia.
Matherial and method: This retrospective phase I study, analysed  the outcome of patients diagnosed with preeclampsia (according to ACOG criteria) addmited and treated  in Ginecology I Clinic, Cluj-Napoca. We included 39 patients who gave birth in our hospital, and divided them in two gropus: early onset  (25 patients) and late onset preeclampsia (14 patients). For data analysis and graphic presentation of data we used Excel Ň v. 2007 si SPSS v. 2.0.
Results: After analysing the data we concluded that most patients with preeclampsia had a body mass index above 25. Premature birth occured in 88% of  patients with severe preeclampsia, with consequences of severe prematurity and more then half (56%) of newborn from the EOP group were addmited to NICU, and were in need of mechanical ventilation for several days. In these cases, the consequence of severe prematurity is also shown by the longer period of time spent in hospital by the newborn, 28 days for the early onset group vs 7.6 days the late onset group.None of the newborn form the LOP group had an Apgar score < 3.
Conclusion: EOP is associated with high maternal and fetal morbidity. The above urges the necessity of untimely diagnosis and management of this disease.

 Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!