PREDICTION OF FETAL ANEMIA BY MEASUREMENT OF FETAL MIDDLE CEREBRAL ARTERY PEAK SYSTOLIC VELOCITY

PREDICTION OF FETAL ANEMIA BY MEASUREMENT OF FETAL MIDDLE CEREBRAL ARTERY PEAK SYSTOLIC VELOCITY

C. Andrei*, D. Navolan**,R. Vlădăreanu*

* UMF “Carol Davila”, Spitalul universitar de Urgenţă Elias Bucureşti,
** UMF “Victor Babeş”Spitalul Dr.D.Popescu Timişoara

 

Rezumat

Anemia fetală este cel mai frecvent consecinţa alloimunizării materne. Metodele clasice de evaluare a anemiei fetale au fost amniocenteza, cu analiza spectrofotometrică a lichidului amniotic şi cordocenteza. Fiind proceduri invazive, amniocenteza şi cordocenteza sunt asociate cu complicaţii precum infecţia, hemoragia feto-maternă şi chiar decesul fetal. Diagnosticul anemiei fetale prin mijloace non-invazive a fost scopul multor investigatori. În ultimele două decenii au fost aduse dovezi că viteza sistolică maximă la nivelul arterei cerebrale medii fetale, măsurată prin ultrasonografie Doppler color, poate fi folosită pentru a estima concentraţia hemoglobinei fetale. Cordocenteza pentru anemia fetală a reprezentat oportunitatea de a compara velocimetria Doppler înainte şi după procedură cu valorile actuale ale hemoglobinei fetale. Anemia fetală duce la o circulaţie hiperdinamică, ceea ce ultrasonografic se traduce prin creşterea vitezelor sistolice şi diastolice. Viteza sistolică maximă la nivelul arterei cerebrale medii s-a dovedit a fi cel mai potrivit parametru de măsurat, creşte o dată cu vârsta gestaţională şi este o metodă non-invazivă de a detecta anemia fetală în sarcină

 

Abstract – Ovarian tumors in pregnancy

Fetal anemia is commonly the consequence of maternal alloimmunization. The classic tools to assess fetal anemia were amniocentesis with spectrophotometric measurements of amniotic fluid and cordocentesis. As invasive procedures, amniocentesis and cordocentesis are associated with complications such as infection, feto-maternal hemorrhage and fetal demise. The diagnosis of fetal anemia with non-invasive procedure has been the goal of many investigators. The past two decades have provided evidence that middle cerebral artery peak systolic velocity Doppler can be used to estimate actual fetal hemoglobin concentration. The need for cordocentesis for fetal anemia provided an opportunity to compare fetal Doppler velocimetry before and after the procedure with actual fetal blood hemoglobin levels. Fetal anemia leads to hyperdynamic circulation and this translates into increased systolic and diastolic velocities. The middle cerebral artery peak velocity systolic proved to be the most appropriate measurement. It increases with advancing gestation and is a non-invasive method of detecting fetal anemia in pregnancy.

Keywords: alloimmunization, fetal anemia, peak systolic velocity

 Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!