PLATELETS ACTIVITY CHANGES IN ESTROGEN DEFICIENCY AND THE EFFECTS OF DIETARY FLAXSEED SUPPLEMENTATION

PLATELETS ACTIVITY CHANGES IN ESTROGEN DEFICIENCY AND THE EFFECTS OF DIETARY FLAXSEED SUPPLEMENTATION

E. Ciurea, Veronica Mocanu, Roxana Iancu, Raluca Haliga, Florentina Pricop Veronica Luca
Disciplina Fiziopatologie, Departamentul de Ştiinţe Funcţionale, UMF “Gr. T. Popa” Iasi

Rezumat

       Lipsa hormonilor estrogeni şi alimentaţia hiperlipidică cresc adezivitatea şi agregabilitatea plachetară, factori de risc importanţi ai disfuncţiei endoteliale,aterosclerozei si a complicatiilor  vasculare trombotice. Completarea   dietei cu suplimente nutritive de origine vegetală, cum sunt seminţele de in integrale,  pot preveni şi ameliora  efectele negative ale acestor factori de risc;  mecanismul de acţiune  nu este pe deplin înţelese, dar se stie ca implică funcţiile endoteliului.

       Obiective: acest studiu analizează efectele  suplimentarii dietei cu seminţe de in integrale,  importantă sursă de acizi graşi polinesaturaţi omega-3 (PUFA n3) şi lignani, asupra modificărilor funcţiilor plachetare induse de ovariectomie si regimul  alimentar hiperlipidic.

       Materiale şi metode: s-au folosit 42 de şobolani femele rasa Wistar, împărţite în 2 grupe : animale normale , martor(M) si ovariectomizate(O) ; fiecare grup a fost divizat în cate 3 loturi funcţie de dieta primita: standard, hiperlipică şi hiperlipidică suplimentată cu seminţe de in , timp de 36 de săptămâni.  S-au urmărit rata de agregare plachetară şi indicele de adezivitate plachetară.

       Rezultate: Modificările funcţiilor plachetare induse la animalele ovariectomizate cu alimentaţie hiperlipică pot fi influenţate pozitiv de suplimentarea dietei cu PUFA n3 şi lignani din seminţele de in.  Efectele de scadere a  indicelui de adezivitate plachetară sunt mai modeste, dar au semnificaţie statistică cel de reducere a ratei de agregare plachetară.

       Concluzii: Rezultatele arată ca suplimentarea dietei cu seminta de in bogate in antioxidanti si phytoestrogeni, în condiţiile deficitului estrogenic asociat cu alimentaţia hiperlipidică, poate preveni şi întârzia apariţia hiperreactivităţii plachetaresi a disfuntiei endoteliului, cu un rol cheie în stadiul prelezional al aterosclerozei.

Abstract Platelets activity changes in estrogen defficiency and the effects of dietary flaxseed supplementation

       Estrogen deficiency and hyperlipidic diet increase platelet adhesivity and aggregation, which are recognized as important factors that amplify the risk of endothelial dysfunction, atherosclerosis and vascular thrombotic disorders.  Dietary supplements such as flaxseeds may prevent and reverse these negative effects.  The mechanisms of these beneficial effects are not very well known, but involve endothelial function.

       Aim: the present study analyses the effects flax seeds supplemented diet, a source rich in omega-3 polyunsaturated fatty acids (n3 PUFA) and lignans on platelet functions changes induced by ovariectomy.

       Material and method: Forty-two ovariectomised and non-ovariectomised (control) female Wistar rats were used, each divided in 3 subgroups depending on diet: standard, fat rich (n6 PUFA) or flaxseed supplemented rich n6 PUFA diet, for 36 weeks.  Platelet adhesion index and platelets aggregation rate were measured.

       Results: The platelets functions changes in ovariectomised animals fed with n6 PUFA-rich diet may be positively influenced by dietary supplementation with n3 PUFA and lignans from flaxseeds.  The effects on platelets adhesion index are modest, but statistically significant on platelets aggregation rate.

       Conclusion: The results indicate that dietary supplementation with flaxseed, in estrogen deficiency associated with increased fat intake, may prevent and delay platelets hyperactivity and endothelial dysfunction, which plays a key role in the prelesional stage of atherosclerosis.

Keywords : platelets adhesion index, platelets aggretation rate, endothelial dysfunction, nutritional antioxidants, experimental menopauseVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!