PLACENTAL SITE TROPHOBLASTIC TUMOR: A CASE REPORT FROM A 39 YEARS OLD WOMAN

PLACENTAL SITE TROPHOBLASTIC TUMOR: A CASE REPORT FROM A 39 YEARS OLD WOMAN

Roxana Vasiloiu*, Z.R. Ionescu**, G. Simion **, Claudia Mehedintu***, M.C. Dumitrascu****, Maria Sajin**

*The Department of Obstetrics and Gynaecology, Bucharest Maternity ¨ Alfred Rusescu¨, Romania.
**Department of Morphopathology, Bucharest Emergency University Hospital, Romania;
***Departemnt of Obstetrics and Gynecology, Bucharest Maternity “Nicolae Malaxa”;
****Department of Obstetrics and Gynecology, Bucharest Emergency University Hospital, Romania.

 

 

Rezumat: Tumora trofoblastică de sit placentar : prezentare de caz

Introducere: Tumora trofoblastică de sit placentar (PSTT), este o tumora rară în grupul bolilor gestaţionale trofoblastice (GTD), o entitate heterogenă de leziuni înrudite cu un factor comun: proliferarea anormală a epiteliului trofoblastic placentar.
Material şi metode: Autorii acestui articol raportează un caz de tumoră trofoblastic de sit placentar la o pacientă în vârstă de 39 de ani, care a prezentat sângerări vaginale. Ulterior examinării CT şi dozării β-HCG – ului seric (>1000 mUI/L), a fost efectuată o histerectomie totală. Prin examinarea histologică, celulele tumorale au fost depistate, ca fiind sub forma unor cellule largi cu formă poligonală sau rotundă, care infiltrează în fâşii sau discoeziv la nivelul miometrului. Imunohistochimic, tumora a prezentat un index ridicat al Ki67 (>10%), p63 negativ şi un nivel scăzut al fosfatazei alcaline placentare (PLAP).
Discuţii: Tumora trofoblastică de tip tranziţional sunt diagnosticate cu ajutorul p63 şi PLAP, dar, în timp ce trofoblastul atinge vârste gestaţionale mai mari, nivelul p63 devine aproape inexistent din punct de vedere imunohistochimic, în timp ce inhibina devine mai pronunţată. Celulele din tumora PSTT devin mai pronunţat positive pentru EGFR şi VEGF, în timp ce acestea rămân negative pentru HER2/neu şi CD117.
Concluzie: Având în vedere datele clinice, anatomo-patologice şi imunohistochimice, a fost stabilit diagnosticul de tumoră trofoblastică de situs placentar.

 

Abstract:

       Introduction: The placental site trophoblastic tumor (PSTT), is a rare tumor in the gestational trophoblastic diseases (GTD) group, a heterogeneous group of interrelated lesions with a common factor: the abnormal proliferation of the trophoblast epithelium of the placenta.
Matherials and Methods: The authors of this article are reporting a case of placental site trophoblastic tumor in 39 year old woman, complaining of vaginal bleeding. After abdominal CT examination and β-HCG (>1000 mUI/L) serum analysis, a total hysterectomy has been performed. Due to histologic examination, tumour cells have been observed, that were large with polygonal or rounded shape, infiltrative into the myometrium in clusters or singly. Immunohistochemically, the tumor had a high Ki67 index (>10%), negative p63 and a weak PLAP.
Discussions: Transitional-type” trophoblastic tumors are diagnosed with the aid of p63 and PLAP, but, while trophoblast attains higher gestational age, p63 becomes almost inexistent in immunohistochemistry while inhibin becomes stronger. PSTTs cells become strongly positive for EGFR and VEGF while they remain negative for HER2/neu and CD117.
Conclusions:Considering these results, the diagnosis of placental site trophoblastic tumor has been established.

Keywords : placentă, tumoră trofoblastică, coriocarcinom, sângerare vaginalăVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!