PARTICULARITĂŢILE DIAGNOSTICE ŞI TERAPEUTICE ALE INFECŢIEI PUERPERALE

PARTICULARITĂŢILE DIAGNOSTICE ŞI TERAPEUTICE ALE INFECŢIEI PUERPERALE

Ana-Maria, Rîcă*, J. Pîrgaru**,N. Râcă*

* Clinica obstetrică-ginecologie – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova
** Serviciul de control în sănătate publică – DSP Dolj

 

Rezumat

Autorii fac un studiu asupra infecţiilor puerperale în maternităţile din Craiova, pe o perioadă
de 5 ani. În această perioadă au fost înregistrate 28265 naşteri (19870 pe cale vaginală şi 8395 operaţii cezariene) şi diagnosticate 237 infecţii puerperale (0,85% naşteri), 69 (0,24%) la gravidele care au născut pe cale vaginală şi 168 (0,59%) la naşterile prin operaţie cezariană.

 La nou-născuţi, au fost înregistrate ca infecţie 210 cazuri (98 cazuri – 0,34% la nou-născuţii pe cale vaginală şi 112 cazuri – 0,39% la nou-născuţii prin operaţie cezariană). Prematurii au fost cei mai expuşi. Formele clinice la lehuze au fost endometritele postpartum, iar la nou-născuţi conjunctivitele. Germenii implicaţi mai frecvent au fost: stafilococul auriu hemolitic, stafilococul alb hemolitic, Escherichia Coli, Klebsiella pneumoniae. Autorii remarcă debutul şters clinic al infecţiei puerperale şi evoluţia brusc gravă. În ceea ce priveşte tratamentul, pe lângă antibioterapia ţintită şi antibioterapia profilactică în operaţia cezariană, acolo unde este cazul, aplicarea mai radicală a principiilor terapeutice chirugicale este benefică.

 

Abstract – Diagnostic and therapeutic features in puerperal infection

The authors conduct a study on the puerperal infections in Craiova’s maternities, on a 5 year period. During this period there were recorded 28.265 births (19870 on a vaginal way and 8395 via cesarean section) and diagnosed 237 puerperal infections (0.85% births), 69 (0.24%) in case of pregnant women giving birth on the vaginal way and 168 (0.59%) for the births via cesarean section. There were recorded 201 cases of infection in case of the newly born (98 cases – 0.34% for the ones born via in the vaginal way and 112 cases – 0.39% for those born by cesarean section). The premature ones were the most exposed.The clinical forms for the new mothers were endometrial postpartum, and for the newly born conjunctivitis. The germs most often involved have been: hemolytic Staphylococcus Aureus, white hemolytic staphylococcus, Escherichia Coli, Klebsiella pneumonia. The authors notice the faint clinical beginning of the puerperal infection and the sudden and serious evolution. Concerning the treatment, alongside targeted antibiotic therapy and prophylactic antibiotic therapy in the cesarean section, where needed, the more radical application of surgical therapeutic principles is benefic.

Keywords: infection, birth

 Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!