ORAL HEALTH DURING PREGNANCY – questionnaire-based assessment of dentists and obstetricians opinion

ORAL HEALTH DURING PREGNANCY – questionnaire-based assessment of dentists and obstetricians opinion

A.M. Varvară*, Marina Dudea**, Carmen Elena Bucuri *, Cosmina Ioana Bondor***,

Diana Dudea*, D. Mihu**

 

* Department of Prosthetic and Dental Materials, Faculty of Dental Medicine, University of
Medicine and Pharmacy ”Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca, Romania
** Clinic of Obstetrics-Ginecology “Dominic Stanca”, Faculty of Medicine, University of
Medicine and Pharmacy “Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca, Romania
*** Department of Medical Education, Faculty of Medicine, University of Medicine and
Pharmacy “Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca, Romania

 

Abstract

Introduction. The knowledge of medical staff on oral health status during pregnancy is particularly important. Issues related to periodontal disease and oral cavity diseases may influence the pregnancy and birth. The objective of the study was to assess the knowledge of qualified personnel (dentists, obstetricians / gynecologists) on the oral health during pregnancy. Material and method. A cross sectional study was conducted on a number of 105 dentists and 105 obstetricians / gynecologists from Cluj Napoca, Romania, in the interval 1.01.2016 – 28.02.2016. With a questionnaire containing 19 questions with multiple answers were gathered information on: personal data (gender, age, specialty and years in practice), opinion regarding dental treatments and medication in pregnancy, knowledge on the link between periodontal disease and pregnancy, (complications and side effects on birth), sources of information about oral health during pregnancy. Data were statistically analyzed descriptive and comparative using SPSS program.

Results. Both dentists and obstetricians had demonstrated knowledge about the status of oral health during pregnancy. Even if most of the respondents were aware of the connection between oral health and pregnancy (95.2% dentists and 87.6% obstetricians) only a third of obstetricians and a quarter of dentists mentioned a possible association between oral health and pregnancy pathology: preterm birth (29.5% dentists and 35.2% obstetricians) and low birth weight (20% dentists and 33.3% obstetricians). There were statistically significant differences between the opinions of these two categories of specialists, concerning mainly the administration of pharmaceuticals during pregnancy with minimal risks.

Conclusions. The possible association between oral diseases and pregnancy pathology was understood by the majority of dentists and obstetricians; moreover, there was consensus in the most frequent dental treatments and protocols. However, the information regarding the possible correlation between periodontal health and pregnancy was not enough acknowledged by neither dentists nor obstetricians.

Rezumat: Sănătatea orală în cursul sarcini – Evaluarea pe bază de chestionar a opiniei medicilor dentişti şi obstetricieni

Introducere: Este deosebit de important ca personalul medical să aibă o bază de cunoştinţe actualizată privind statusul cavităţii orale în perioada de sarcină. Aspecte legate de boala parodontală şi afecţiunile cavităţii orale pot influenţa evoluţia sarcinii şi naşterea. Obiectivul studiului a fost de a evalua cunoştinţele personalului specializat (medici dentişti, medici obstetricieni/ginecologi) asupra statusului sănătăţii orale în cursul sarcinii.

Material şi metodă: S-a realizat un studiu transversal pe un lot de 105 medici dentişti şi 105 medici obstetricieni / ginecologi din Cluj Napoca, în perioada 1.01.2016 – 28.02.2016. Printr-un chestionar conţinând 19 întrebări cu răspunsuri multiple s-au obţinut informaţii privind: datele personale (sex, vârstă, specialitate şi ani de profesie), opiniile medicilor legate de protocoalele stomatologice indicate pacientelor însărcinate şi produsele farmaceutice recomandate în cazul afecţiunilor orale în această perioadă, legătura dintre boala parodontală şi sarcină (complicaţiile şi efectele secundare ale naşterii), sursele de informare în legătură cu sănătatea orală: în cursul sarcinii. Datele obţinute au fost analizate statistic descriptiv şi comparativ cu ajutorul programului SPSS.

 

Rezultate: Atât medicii dentişti cât şi cei obstetricieni au demonstrat cunoştine privind corelaţia între statusul cavităţii orale şi sarcină. Chiar dacă cei mai multi specialişti au fost conştienţi de existenţa unei legături între sănătatea orală şi sarcină (95.2% dentişti şi 87.6% obstetricieni) doar o treime dintre obstetricieni şi un sfert dintre stomatologi recunosc existenţa unei posibile asocieri între sănătatea orală şi complicaţiile naşterii: naştere prematură (29.5% dentişti şi 35.2% obstetricieni) şi greutate scăzută la naştere (20% dentişti şi 33.3% obstetricieni).
Au existat diferenţe semnificativ statistice între opiniile celor 2 categorii de medici, în special asupra posibilităţii de administrare a produselor farmaceutice în cursul sarcinii, cu riscuri minime.
Concluzii. Posibila asociere dintre bolile cavităţii orale şi patologia sarcinii este înţeleasă de majoritatea specialiştilor. Există un consens în ceea ce priveşte tratamentele dentare cele mai frecvente si protocoalele de lucru. Asocierea dintre sănătatea parodontală şi sarcină nu este cunoscută foarte bine de către nici una dintre categorii de medici.

Cuvinte cheie: sănătate orală, boală parodontală, sarcină, dentist, obstetrician, chestionar

Download PDF

 Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!