OPERATIA CEZARIANA IN NASTEREA PREMATURA

OPERATIA CEZARIANA IN NASTEREA PREMATURA

Anatolie Serbenco, Petru Stratulat, Daniela Roşca

Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului,
Chişinău, Republica Moldova

Rezumat
        Prematuritatea e o problemă serioasă medicală şi socială.Din 1113 naşteri premature (perioada 2006-2007) 138 (12,4%) naşteri s-au terminat prin operaţia cezariană, dincare sarcini gemelare – 15 cu duplex şi 4 cu triplex. Din 161 copii extraşi pe cale abdominală 42,5% au avut detresă respiratorie şi asfixie; în 52,4% cazuri sa stabilit diagnosticul de encefalopatie posthipoxică; 30 copii au decedat in perioada perinatală. Din ei 3 copii au decedat antenatal, 5 intranatal şi 22 în perioada neonatală precoce.
       În concluzie: operaţia cezariană în cazul naşterilor premature trebuie efectuată la indicaţii stricte căci nu e o metodă de micşorare a morbidităţii şi mortalităţii perinatale.

Abstract – CAESARIAN OPERATION IN PREMATURE BIRTHCAESARIAN OPERATION IN PREMATURE BIRTH
        Prematurity is a medical and social problem. From 1113 preterm birth (2006-2007 period) 138 (12,4%) ended with caesarian section. From 161 imature extrated children, 42,5% of them were asphyxiated and with respiratory problems. In 52,4% of cases the posthypoxic encepholophaty diagnosis was established. 30 children died – 3 antenatal period, 5 intranatal and 22 MNP.
       In conclusion: the caesarian operation must be performed only at the maternal and fetal indications.

Keywords: caesarian section, premature birthVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!