NEONATAL OUTCOMES AFTER PRECONCEPTIONAL VAGINAL MICRONIZED PROGESTERONE ADMINISTRATION IN RECURRENT PREGNANCY LOSS

NEONATAL OUTCOMES AFTER PRECONCEPTIONAL VAGINAL MICRONIZED PROGESTERONE ADMINISTRATION IN RECURRENT PREGNANCY LOSS

Manuela Russu *, Ruxandra Stănculescu ***, Ş. Nastasia*, Maria Păun **, N. Mubarak*, J. A. Marin*, I. Lachanas *

“Carol Davila” University of Medicine & Pharmacy, Bucharest, România
*”Dr. I. Cantacuzino” Clinic of Obstetrics and Gynecology;
**”Dr. I. Cantacuzino” Department of Neonatology;
***”St Pantelimon” Emergency Clinic of Obstetrics and Gynecology

 

Rezumat

       Obiective: Prognosticul neonatal după administrarea de progesteron micronizat vaginal (PMV) preconcepţional, până la 36de săptămâni în pierderile recurente de sarcină.
       Metode: au fost incluse în studiu 2 grupuri de paciente dacă îndeplineau criteriile de includere/excludere: Grupul de studiu (A)- tratat cu 200 mg/zi PMV (14zile/lună, faza lutelă), continuat apoi dacă testul de sarcină este pozitiv până la 36 de săptămîni; grupul de control (B)- placebo. Ecografia s-a practicat între 12 şi 20 de săptămâni şi 6 zile pentru a confirma vârsta gestaţională, screeningul malformaţiilor şi repetată între 32-34 de săptămâni.
      Rezultatele urmărite: vârsta gestaţională la care a survenit avortul/ naştereea prematură, greutatea la naştere, scorul APGAR, malformaţiile congenitale, morbiditatea neonatală compusă, decese antepartum, mortalitate fetlă înainte de externare, suplimentarea cu oxigen, ventilaţie mecanică.
      Analiza statistică: Testul Student/ANOVA
      Rezultate: au fost înregistrate 38 de cazuri în grupul A şi 58 de cazuri în grupul control. Rezultate: 27 de avorturi (10 în grupul tratat, 17 în grupul control), Greutatea la naştere: control-2506.1± 699.21g, A: 3,216± 537.27g (P= 0.022). Vârsta gestaţională la naştere: 24-28 de săptămâni (2 în grupul control); 29-34 de săptămâni (2 vs 16 control); 35 de săptămâni (26 vs 23 control). Malformaţii: 2 cazuri de hipospadias (grup A, control), 1 criptorhidie, 1 hidrocel, 1 hernie ombilicală, toate cazurile în grupul control.
      Morbiditatea neonatală: Sindromul de detresă respiratorie (SDR)- 3 vs 5 group A/B, fără cazuri de displazie bronhopulmonară, hemoragie intraventriculară, enterocolită necrotizantă, 4 cazuri de deces fetal înainte de externare (2 în fiecare grup).
      Concluzii: Progesteronul micronizat administrat vaginal preconcepţional până la 36 de săptămâni, în pierderile recurente de sarcină, este urmat de reducerea: avorturilor (23.7% vs 27,7% control), naşterilor premature la mai puţin de 34 de săptămâni (13.6% vs 36.6% control), creşterea greutăţii la naştere (P = 0.001), mai puţină morbiditate neonatală, ( doar SDR 10.3% vs 12.2% control), fără diferenţe semnificatve statistic în mortalitatea perinatală, mai puţine malformaţii fetale.

      

Abstract – Neonatal outcomes after preconceptional vaginal micronized progesterone administration in recurrent pregnancy loss

       Objectives: Neonatal outcomes after preconceptional to 36 weeks gestation vaginal micronized progesterone (VMP) in recurrent pregnancy loss.
       Methods: 2 patients groups enrolled if accomplished inclusion/exclusion criteria: a study group (A): treated with 200mg/day VMP (14days/month, luteal phase), continued after positive pregnancy test to 36th weeks, and a control group (B) on placebo. Ultrasonographic examination between 12 – 20 weeks 6 days to confirm gestational age(GA), malformations screening, repeated at 32 to 34 weeks.
      Outcome measures: gestational age of miscarriages/preterm birth, birth-weight, Apgar scores, congenital malformations, composite neonatal morbidity, stillbirth, neonatal death before discharge, oxygen supplementation, mechanic ventilation.
      Statistics analysis: Student t test /ANOVA.
      Results: prospective registered 38 cases, 58 controls. Outcomes: 27 miscarriages (10 treated/17controls); birth-weight: controls: 2506.1± 699.21g, A: 3,216± 537.27g (P= 0.022); GA at delivery: 24-28 weeks (2 controls); 29-34 weeks (2 vs 16 control); e” 35 weeks(26 vs 23 controls). Malformations: 2 hypospadias (group A, control), 1criptorhydia, 1 hydrocele, 1 umbilical hernia all in control.
Neonatal morbidity: Respiratory Distress Syndrome (RDS): 3 vs 5 group A/B), no: bronho pulmonary dysplasia, intraventricular hemorrhage, necrositing enterocolitis; 4 fetal deaths before discharge (2 each group).
      Conclusion. Vaginal micronized progesterone administration preconceptional to 36 weeks in recurrent pregnancy loss is followed by reduction of: miscarriages (23.7% vs 27,7% controls), preterm birth before 34weeks (13.6% vs 36.6% controls), increase of birth-weight (P= 0.001), less neonatal morbidity (only RDS: 10.3% vs 12.2% control), non-significant difference in perinatal mortality; less fetal abnormalities.

Keywords: preconception vaginal micronized progesterone, recurrent pregnancy loss, miscarriage/preterm birth, congenital birth defects, composite neonatal morbidity

 Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!