MODIFICARILE COMPONENTEI CELULARE A IMUNITATII CERVICALE ÎN CURSUL INFECŢIILOR CU TIPURI HPV CU RISC ONCOGEN CRESCUT

MODIFICARILE COMPONENTEI CELULARE A IMUNITATII CERVICALE ÎN CURSUL INFECŢIILOR CU TIPURI HPV CU RISC ONCOGEN CRESCUT

Mihai Emil Căpîlna*, Sylvain Monnier-Benoit**, Jean Luc Pretet**, Christiane Mougin**

*   Clinica de Obstetrică-Ginecologie I Târgu-Mures, România
** Laboratoire de Biologie Cellulaire et Virologie, Universite de Franche-Comte, Besancon,  Franţa

Rezumat

     Introducere : Răspunsul imun celular si umoral par a juca un rol important în dispariţia sau persistenţa şi progresiunea displaziilor cervicale asociate cu tipuri HPV cu risc oncogen crecut.

    Material si metodă : Au fost incluse 4 paciente HPV-negative, a căror biopsii au fost normale din punct de vedere histologic, considerate ca fiind lotul martor; 4 bolnave cu CIN 1, 5 femei cu CIN 3 si 11 biopsii din tumori invazive de col uterin. Toate displaziile si cancerele invazive erau pozitive pentru tipuri oncogene HPV şi negative pentru tipuri HPV cu potenţial oncogen scăzut. Biopsiile au fost colorate cu anticorpi monoclonali pentru CD3+, CD4+, CD8+ si  CD45RO+ şi examinate la microscop.
    Rezultate : CD4+ au predominat în CIN 1 atât în stromă, cât si în epiteliu, cu cel mai mare raport CD4+ /CD8+ în comparaţie cu CIN 3 şi cancerele invazive. In majoritatea CIN 3, celulele CD4+ si CD8+ erau organizate sub forma de foliculi limfoizi. În cancerele invazive, densitatea celulelor CD3+, CD8+ si CD45RO+ o depăşea cu mult pe cea a CD4+.
    Concluzii: Densitatea si distribuţia celulelor T imune depinde de potentialul malign al displaziilor HPV-induse.

Abstract – CERVICAL CELL IMMUNITY CHANGES INVOLVED IN THE INFECTIONS WITH HIGH ONCOGENIC RISK HPV

    Introduction: The cellular and humoral immune responses seam to play an important role in the regression or progression of cervical dysplasic lessions associated with HPV infection.
    Methods and patients: In this study 4 HPV negative patients were included, and their histological results were considered negative and therefore were taken as control group. Other 4 patients being diagnosed with CIN 1, 5 patients with CIN 3 and 11 patients with invasive tumors of the cervix were also included in this study. From the studied group all pre- and invasive cervical pathology were positive for high risc HPV types, but negative for low risk HPV types. The histological pieces were stained using monoclonal antibodies for CD3+, CD4+, CD8+ and CD45RO+ and were examined using a microscop.
    Results: CD4+ were mostly encountered in the stroma as also in the epithelial part of the CIN1 group, the ratio CD4+/CD8+ being higher when compared with CIN3 and invasive lesions. In most all of CIN3 patients the CD4+ and CD8+ cells formed limfoid follicles. In the invasive group the density of CD3+, CD8+ and CD45RO+ was higly bigger than CD4+.
Conclusions: The density and the distribution of T immunity cells depends on the malignant potential of HPV-induced dysplasia.

Key words: Cervical cell imunity, HPV Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!