METODE BIOCHIMICE DE DIAGNOSTIC PRENATAL AL AFECTIUNILOR EMBRIO-FETALE ÎN TRIMESTRUL I VS TRIMESTRUL II DE SARCINA

METODE BIOCHIMICE DE DIAGNOSTIC PRENATAL AL AFECTIUNILOR EMBRIO-FETALE ÎN TRIMESTRUL I VS TRIMESTRUL II DE SARCINA

Tunde Kovacs, Florin Stamatian, Mihai Surcel

Clinica de Obstetrica-Ginecologie I, Cluj – Napoca

Rezumat

    Detectarea anomaliilor congenitale fetale este o problema binecunoscuta în practica obstetricala si este legata de cresterea mortalitatii si morbiditatii perinatale.

   Astfel, anomaliile fetale au o influenta semnificativa si asupra morbiditatii materne, în special prin diferitele proceduri invazive utilizate pentru diagnosticarea lor.

   Obiectivul principal al cercetarii a fost stabilirea celei mai eficiente metode de screening prenatal pentru anomaliile cromozomial.
   Screeningul prenatal biochimic a fost efectuat în perioada 01.08.2003- 31.03.2009, pe patru loturi de femei însarcinate care s-au prezentat la Clinica Obstetrica Ginecologie al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca, cu patru tehnici diferite de prelucrare a serului.
   Pentru fiecare lot între 10 – 13 saptamâni si 6 zile s-a efectuat testul combinat, iar între 15 – 20 saptamâni de amenoree triplu test respectiv la ultimul lot si testul integrat. Privind metodologia de lucru si rezultatele obtinte am ajuns în final la câteva concluzii importante si necesare ale unui screening biochimic prenatal corect.
 
Abstract – BIOCHEMICAL METHODS IN PRENATAL DIAGNOSIS OF EMBRYO-FETAL AFFECTIONS IN THE FIRST VS. SECOND TRIMESTER OF PREGNANCY

   The detection of fetal congenital anomalies is a well-known problem in the obstetrical practice and is linked with the increase of mortality and morbidity. Thus, fetal anomalies have a significant influence also on maternal morbidity, particularly through different invasive procedures used for their diagnosis.
   The main objective of the research was to establish the most efficient prenatal screening methods for chromosomal anomaliess
   Biochemical prenatal screening, was performed between 01.08.2003- 31.03.2009, on four lots of pregnant women, who presented themselves at Cluj Emergency District Hospital, 1st Obstetrics and Gynecology Clinic, with four different plasma processing techniques.
   A combined test was performed on every lot between 10-13 GW and 6 days, a triple test on 15-20 GW respectively, and the integrated test on the last lot.
   Regarding the work methodology and the obtained results, eventually I have come to some important and necessary conclusions for a correct prenatal biochemical screening.Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!