MATERNAL AND FETAL RAAS (RENIN-ANGITENSIN-ALDOSTERONE SYSTEM) GENES – RISK FACTORS FOR PREECLAMPSIA

MATERNAL AND FETAL RAAS (RENIN-ANGITENSIN-ALDOSTERONE SYSTEM) GENES – RISK FACTORS FOR PREECLAMPSIA

Lucia Maria Procopciuc* Gabriela Caracostea**, Gabriela Zaharie***,
Georgiana Nemeti **, Florin Stamatian****

*- Department of Medical Biochemistry, “Iuliu Haţieganu” University of Medicine and
Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania
**- Department of Obstetrics and Gynecology I, “Iuliu Haţieganu” University of Medicine
and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania
***- Department of Neonatology, “Iuliu Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy,
Cluj-Napoca, Romania
****- IMOGEN Centre for Advanced Research

 

 Rezumat: Genotipurile SRAA (sistemului renină-angiotensină-aldosteron) materne şi neonatale ca şi factori de risc pentru preeclampsie

     Introducere: Hipertensiunea arterială ce are ca substrat etiopatogenetic modificarea activităţii sistemului renină-angiotensină-aldosteron (SRAA) reprezintă unul dintre factorii de risc pentru preeclampsie.
Obiective: 1. analiza comparativă a frecvenţei variaţiilor genetice SRAA într-un lot de gravide diagnosticate cu preeclampsie şi un grup de gravide normotensive şi stabilirea riscului de a dezvolta preeclampsie în asociere cu acestea; 2. analiza comparativă a acestor polimorfisme într-un grup de nou născuţi cu mame preeclamptice comparativ cu un grup de nou născuţi cu mame cu sarcini normale; 3. interacţiunea dintre genotipurile materne şi cele fetale în modularea riscului de apariţie al preeclampsiei.
Material şi metodă: Grupul de studiu a fost format din 265 gravide, dintre care 125 gravide diagnosticate cu preeclampsie şi 131 gravide normotensive cu cel puţin o sarcină normală. Studiul a inclus şi 69 nou născuţi cu mame preeclamptice şi 94 nou născuţi cu mame normotensive. Determinarea genotipurilor Met235Thr-AGT, I/D-ECA, A1166C-AGTR1, C3123A-AGTR2 şi -344C>T CYP11B2 s-a făcut prin utilizarea metodei PCR-RFLP.
Rezultate: Riscul de apariţie al preeclampsiei în asociere cu mutaţiile Met235Thr-AGT, ID-ECA, A1166C-AGTR1, C3123A-AGTR2 and T344C-CYP11B2 a fost de 2.81 (p<0.001), 2.96 (p<0.001), 2.68 (p<0.001), 2.26 (p=0.002) şi respectiv 2.35 (p=0.001). Studiul nostru confirmă frecvenţa crescută a tuturor celor cinci variaţii genetice în grupul de nou născuţi cu mame preeclamptice comparativ cu frecvenţa acestora în grupul de nou născuţi cu mame normotensive, atât în cazul genotipului heterozigot cât şi a celui homozigot. Prezenţa simultană la mamă şi nou născut a genotipurilor mutante pentru Met235Thr-AGT, I/D-ECA, A1166C-AGTR1, C3123A-AGTR2 se asociază cu multiplicarea riscului de 5.79 (p<0.001), 5.6 (p<0.001), 3.23 (p=0.005) şi respectiv 2.79 (p=0.008) ori pentru apariţia preeclampsiei.
Concluzii: Studiul confirmă riscul semnificativ crescut de apariţie a preeclampsiei în asociere cu prezenţa polimorfismelor SRAA. Genotipul nou născutului pentru variaţiile genetice SRAA ar putea influenţa riscul de a apariţie al preeclampsiei.

      

Abstract:

      Background: Arterial hypertension due to changes in the renin-angiotensin-aldosterne system (RAAS) represents one of the risk factors for preeclampsia.
Objectives: 1. The comparative analysis of the frequency of RAAS genetic variations in a group of preeclamptic patients versus a group of normotensive patients and evaluation of their risk of developing preeclampsia in association with these; 2. The comparative analysis of the same polymorphisms in a group of newborns with preeclamptic mothers versus a group of newborns with normotensive mothers; 3. To identify the potential role of the interaction between maternal and fetal genotypes in modulating the risk of preeclampsia.
Material and methods: 265 pregnant women were enrolled in the study group, 125 of these were diagnosed with preeclampsia and 131 were normotensive pregnant women with at least one normal pregnancy. The study included 69 newborns from preeclamptic mothers and 94 newborns from normotensive mothers. Met235Thr-AGT, I/D-ECA, A1166C-AGTR1, C3123A-AGTR2 and -344C>T CYP11B2 genotypes determination was achieved using PCR-RFLP methods.
Results: The risk to develop preeclampsia in association with the Met235Thr-AGT, ID-ECA, A1166C-AGTR1, C3123A-AGTR2 and T344C-CYP11B2 polymorphisms was 2.81 (p<0.001), 2.96 (p<0.001), 2.68 (p<0.001), 2.26 (p=0.002) and 2.35 (p=0.001), respectively. Our study confirms the higher frequency of all five genetic variations for both heterozygous and homozygous genotypes in the group of newborns with preeclamptic mothers as compared to their frequency in the group of newborns with normotensive mothers. The simultaneous presence of the mutated genotypes Met235Thr-AGT, I/D-ECA, A1166C-AGTR1, C3123A-AGTR2 in the mother and newborn is associated with a 5.79 (p<0.001), 5.6 (p<0.001), 3.23 (p=0.005) and respectively 2.79 (p=0.008)- fold increased risk to develop preeclampsia.
Conclussions: Our study confirms the significantly increased risk to develop preeclampsia in association with RAAS polymorphisms. The newborn genotype for RAAS genetic variations could influence the risk of preeclampsia.

 

Descarca articolul in format pdfVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!