MARKERI BIOLOGICI AI DISFUNCŢIEI ENDOTELIALE ÎN PREECLAMPSIE

MARKERI BIOLOGICI AI DISFUNCŢIEI ENDOTELIALE ÎN PREECLAMPSIE

Maria Bari, G. Peltecu, Daniela Paraschiv

Spitalul Filantropia, Bucureşti

Rezumat

Prevenirea preeclampsiei, afecţiune vasculară asociată sarcinii, se poate face prin determinarea unor markeri biologici care sunt predictivi acestei afecţiuni. Aceşti markeri apreciază disfuncţia endotelială, care ocupă locul central în patogenia preeclampsiei. Perturbarea invaziei trofoblastice determină ischemie placentară cu hipoxie placentară consecutivă – stress oxidativ- ce iniţiaza modificările fiziopatologice ce determină alterarea generalizată endotelială.

 

Abstract – Biochemical markers of endotelial dysfunction in preeclampsia

Prevention of preeclampsia, a pregnancy-associated vascular disease, can be done by determining some biomarkers that are predictive of disease. These markers reflect the endothelial dysfunction, which occupies a central place in the pathogenesis of preeclampsia. The abnormal trophoblastic invasion determine placental ischemia with subsequent placental hypoxia –oxidative stress- which initiates the physiological changes that cause generalized endothelial alteration

Keywords: endothelial dysfunction, preeclampsia, biomarkers

 

 Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!