MANAGEMENTUL MODERN AL INFECŢIEI CU STREPTOCOC DE GRUP B ÎN MEDICINA MATERNO – FETALĂ – Algoritm de screening şi tratament al sindromului de răspuns inflamator fetal –

MANAGEMENTUL MODERN AL INFECŢIEI CU STREPTOCOC DE GRUP B ÎN MEDICINA MATERNO – FETALĂ – Algoritm de screening şi tratament al sindromului de răspuns inflamator fetal –

M. Popescu, P. Vîrtej

Spitalul Universitar de Urgenţă, Bucureşti

 

Rezumat

 

În ultimele două decenii, infecţia cu streptococ de grup B s-a asumat ca o cauză importantă de morbi – mortalitate perinatală. Invazia microbiană fetală poate conduce la un sindrom de răspuns inflamator sistemic fetal cu evoluţie potenţială spre disfuncţie organică multiplă, şoc septic şi posibil deces fetal, în lipsa naşterii în timp util. Având în vedere severitatea sepsisului neonatal indus de SGB, cu morbi – mortalitatea asociată, depistarea precoce a gravidelor infectate cu SGB şi tratamentul corespunzător atât în timpul gestaţiei, cât şi intrapartum, cu scopul de a evita infectarea nou – născutului sunt deziderate importante care trebuie să preocupe în permanenţă medicul clinician.

  

Abstract – The modern managament of SGB infection in fetal medicine

In the last two decades, SGB infection emerged as an important cause of perinatal morbidity and mortality. Fetal microbial infection can lead to fetal systemic inflammatory response syndrome, with potential evolution to multisystem organ dysfunction, septic shock and possible stillbirth, in the absence of a rapidly birth. Given the severity of GBS neonatal sepsis, with the associated morbidity and mortality, the early detection of pregnant women infected with SGB and the appropriate treatment in the pregnancy and also intrapartum, in order to avoid the infection of the foetus are important goals, which must always concern the clinician.

Keywords: systemic inflammatory response syndrome, intrauterine infection, SGB screening, antibiotic prophylaxisVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!