MANAGEMENTUL DURERII ACUTE POSTOPERATORII ÎN HEMOPERITONEUL DE ETIOLOGIE GINECOLOGICĂ TRATAT LAPAROSCOPIC

MANAGEMENTUL DURERII ACUTE POSTOPERATORII ÎN HEMOPERITONEUL DE ETIOLOGIE GINECOLOGICĂ TRATAT LAPAROSCOPIC

Laura Cotîrleţ Gavril*, A. Cotîrleţ**, E. Tincu***, Florentina Pricop****

* Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi
** Secţia Chirurgie Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti
*** Secţia Anestezie Terapie Intensivă Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti
**** Clinica a III-a Obstetrică-Ginecologie “Elena Doamna”, UMF „Gr.T. Popa” Iaşi

 

Rezumat

Scopul lucrării este de a evidenţia avantajele analgeziei multimodale în tratamentul durerii postoperatorii la pacientele cu hemoperitoneu de etiologie ginecologică operate laparoscopic şi consecinţele acestei terapii asupra evoluţiei postoperatorii, comparativ cu metoda clasică de terapie a durerii acute postoperatorii.

Material si metodă: Studiul este prospectiv şi include 44 de paciente, împarţite aleatoriu în 2 grupe: lotul de studiu, 22 paciente, la care s-a practicat o schemă de analgezie multimodală (administrarea i.v, inaintea inducţiei anesteziei, de AINS-COX2, parecoxib sodic; infiltrarea de levobupivacaină la nivelul plasării fiecarui trocar, preincizional şi instilarea intraperitoneală de levobupivacaină la inceputul şi la sfarşitul intervenţiei) şi lotul martor, 22 paciente, la care s-a practicat o schemă de analgezie “la cerere” (nu s-au administrat substanţe analgetice non-opioide pre- sau intraoperator). Managementul durerii postoperatorii a fost acelaşi la ambele loturi, cu substanţe opioide sau non-opioide în funcţie de intensitatea durerii evaluate pe scara vizuală analogă . Rezultate: In primele 12 ore postoperator, scorul durerii in repaus la lotul de studiu a fost de 2,98±0,53 comparativ cu 4,66±1,15 la lotul martor, iar scorul durerii la mobilizare a fost de 3,81±0,88 la lotul de studiu comparativ cu 5,91±1,47 la lotul martor. La pacientele din lotul de studiu incidenţa greţurilor şi vărsăturilor a fost mai scazută, mobilizarea şi externarea din spital a fost mai rapidă.
Concluzii: La pacientele din lotul de studiu s-a constatat o bună analgezie postoperatorie, evidenţiată prin scoruri ale durerii mici pe scara vizuală analogă (SVA), atât in repaus la pat, cât şi la mobilizarea uşoară.

 

Abstract – Acute postoperative pain management in patients with gynecological haemoperitoneum treated by laparoscopic surgery

The aim of the study is to highlight the benefits of multimodal analgesia in the treatment of postoperative pain in patients with gynecological haemoperitoneum operated by laparoscopic surgery compared to classical postoperative pain management.
Material and method: This study is a prospective one and included a number of 44 patients operated for laparoscopic gynecological haemoperitoneum. The patients were randomly divided into two groups: the study group (22 patients) received pre- and intraoperative multimodal analgesia, which included a COX-2 inhibitor (parecoxib) i.v before induction of anesthesia, levobupivacaine infiltration before skin incision and intraperitoneal administration of levobupivacaine at the beginning and at the end of the procedure, and the control group (22 patients) had general anesthesia without any pre- or intraoperative nonopioid analgesic. The postoperative pain management was the same in both groups – opioid or nonopioid drugs according to pain score.
Results: In the first 12 hours postoperatively the mean pain score at rest in the study group was 2,98±0,53 compared to 4,66±1,15 in the control group and the mean pain score during mobilization was 3,81±0,88 in the study group compared to 5,91±1,47 in the control group. Incidence of PONV was lower, mobilization and hospital discharge were faster for patients in the study group.
Conclusion: Pre- and intraoperative multimodal management of postoperative pain resulted in lower VAS pain scores at rest and during mobilization compared to classical postoperative pain treatment.

Keywords: visual analogue scale, gynecological haemoperitoneum, laparoscopic surgeryVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!