MANAGEMENTUL DEZORDINILOR HIPERTENSIVE ÎN SARCINĂ

MANAGEMENTUL DEZORDINILOR HIPERTENSIVE ÎN SARCINĂ

D. Diculescu, Daria Pop, R. Ciortea, C. Todea, S. Ciuchină, Renata Nicula, D. Mihu

UMF Cluj-Napoca

 

Rezumat

       Dezordinile hipertensive în sarcină complică 6-8% din sarcini şi determină o semnificativă morbiditate şi mortalitate maternă şi fetală. Scopul tratamentului este de a preveni complicaţiile cerebrovasculare şi cardiovasculare la mamă, fără a compromite starea de bine fetal. Cea mai adecvată valoare a TA şi scopul tratamentului sunt controversate. Pentru femeile cu HTA severă există consens că terapia antihipertensivă trebuie administrată pentru a scădea riscul matern. Nu există, însă, consens privitor la managementul HTA non-severe, pentru că studiile randomizate relevante nu au avut puterea să stabilească beneficiile şi riscurile materne şi perinatale. Deşi terapia antihipertensivă poate scădea riscul apariţiei HTA severe, ea poate de asemenea afecta dezvoltarea fetală. Riscurile şi beneficiile potenţiale nu par să fie asociate cu un anume medicament sau clasă de medicamente în mod particular. Labetalol oral, nifedipin şi methyldopa sunt cele mai utilizate.

      

Abstract – Management of hypertensive disorders in pregnancy

Hypertensive pregnancy disorders complicate  6-8% of pregnancies and cause significant maternal and fetal morbidity and mortality. The goal of treatment is to prevent significant cerebrovascular and cardiovascular events in the mother, without compromising fetal well-being. The most appropiate BP threshold and goal of antihypertensive treatment are controversial. For women with severe hypertension there is consensus that antihypertensive therapy should be given to lower the maternal risk. There is, however, no consensus regarding management of non-severe hypertension, because the relevant randomized trials have been underpowered to define the maternal and perinatal benefits and risks. Although antihypertensive therapy may decrease the occurrence of severe BP, therapy may also impair fetal growth. The potential benefits and risks do not seem to be associated with any particular drug or drug class. Oral labetalol, nifedipine and methyldopa are used most commonly.
Keywords: hypertension, antihypertensive agents, pregnancy, preeclampsia, gestational hypertension

 Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!