MALFORMAŢII ŞI/SAU VARIANTE ANATOMICE RENO-URETERALE ÎN PERIOADA NEONATALĂ

MALFORMAŢII ŞI/SAU VARIANTE ANATOMICE RENO-URETERALE ÎN PERIOADA NEONATALĂ

Carmen Micu*, N. Miu**, Gabriela Zaharie***, D. Mureşan***, Tunde Kovacs***, Ana-Nadia Schmidt*

* Catedra de Anatomie şi Embriologie, UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
** Clinica Pediatrie II, UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
***Clinica Ginecologie I, UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

 

Rezumat
Obiectivul studiului: Studiul retrospectiv s-a efectuat pentru a evidenţia profilul malformaţiilor şi/sau al variantelor anatomice renoureterale în perioada neonatală, precum şi semnele de alarmă din timpul sarcinii.

Material si metodă: Am efectuat un studiu retrospectiv pe o perioada de 3 ani, care a cuprins un număr de 41 de nou-născuţi ce au prezentat malformaţii reno-ureterale, dintr-un numar total de 6546 de nou-născuţi din Clinica Ginecologie I Cluj-Napoca .
Rezultate: În prezentul studiu malformaţiile reno-ureterale au reprezentat 0,6 % din totalul naşterilor în intervalul de timp studiat. Cele mai frecvent întâlnite malformaţii reno-ureterale au fost hidronefroza şi displazia chistica renala.Vârsta gestaţionala la care s-a realizat diagnosticul ultrasonografic prenatal a variat intre 18 si 38 săptămâni de gestaţie.
Concluzii: Hidronefroza şi rinichiul polichistic sunt cele mai frecvente malformaţii renale. Examinarea ultrasonografică obstetricală poate evidenţia într-un procent crescut anomaliile congenitale ale rinichiului fetal. Diagnosticul stabilit antenatal trebuie confirmat prin examinare ecografică post-partum.

 

Abstract – Reno-ureteral malformations and/or anatomical variants in the neonatal period

The objective of the study: This retrospective study was performed to highlight the profile of the renoureteral malformations and / or anatomical variants in the neonatal period and the alarm signs during pregnancy.
Methods: We conducted a retrospective study over a period of three years, which included a total of 41 newborns who presented reno-ureteral malformations, from a total of 6546 newborns in Clinic Gynecology I Cluj-Napoca.
Results: In this study reno-ureteral malformations accounted for 0.6% of all births in the studied period. The most common reno-ureteral malformations were hydronephrosis and renal cystic dysplasia. Gestational age of the prenatal ultrasonographic diagnosis ranged between 18 and 38 weeks gestation.
Conclusions: Hydronephrosis and polycystic kidney are the most common renal malformations. Obstetrical ultrasound examination may reveal a high percentage of congenital anomalies of the fetal kidney. Antenatal diagnosis should be confirmed by postpartum ultrasound examination.

Keywords: reno-ureteral malformation, newborn, antenatal diagnosisVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!