LACTOFERRIN ORAL ADMINISTRATION: A NOVEL SAFE AND EFFECTIVE THERAPY AGAINST IRON DEFICIENCY AND IRON DEFICIENCY ANAEMIA IN PREGNANCY AND LACTATION

LACTOFERRIN ORAL ADMINISTRATION: A NOVEL SAFE AND EFFECTIVE THERAPY AGAINST IRON DEFICIENCY AND IRON DEFICIENCY ANAEMIA IN PREGNANCY AND LACTATION

Valenti P*, Berlutti F*, Paesano R**

*Department of Public Health and Infectious Diseases
**Department of Woman Health andTerritorial Medicine, Sapienza University of Rome, P.le A. Moro 5, 00185 Rome, Italy

 

Rezumat

        Deficitul de fier (ID) şi anemia prin deficit de fier(IDA) sunt cele mai comune patologii în lumea întreagă. ID şi IDA, cauzate de necesarul crescut de fier în timpul sarcinii reprezintă un risc crescut de naştere prematură, restricţie de creştere intrauterină, greutate mică la naştere şi sănătate neonatală precară.
       Administrarea orală de sulfat de fier pentru a trata ID şi IDA în sarcină, adesea eşuează să crească parametrii hematologici, cauzând efecte adverse şi crescând inflamaţiile. Recent am demonstrat siguranţa şi eficacitatea administrării de lactoferină bovină 30% (bLf) la femeile gravide suferind de ID ş IDA. Administrarea orală de bLf a crescut semnificativ numărul de hematii, hemoglobina, fierul seric total şi concentraţiile serice de feritină, după numai 30 de zile de tratament. Îmbunătăţirea valorilor hematologice de bLf sunt în relaţie cu scăderea serică de IL-6, în timp ce sulfatul de fier creşte IL-6 şi eşuează să îmbunătăţească parametrii hematologici. BLf este o alternativă mai eficientă şi mai sigură decât sulfatul de fier în tratamentul ID şi IDA la femeile gravide.
      După naştere, administrarea prelungită de bLf pe toată durata lactaţiei, îmbunătăţeşte parametrii hematologici precum şi bunăstarea maternă şi fetală.
      Prin urmare administrarea orală de BLf nu are doar eficienţă în vindecarea ID şi IDA, fără efecte adverse, dar reprezintă şi un tratament adecvat în timpul lactaţiei pentru tratarea depresiei postpartum nerecunoscută şi netratată de obicei.

 

 

Abstract – Lactoferin oral administration: a novel safe and effective therapy agaist iron deficency and iron deficencz anemia in pregnancy and lactation

       Iron deficiency (ID) and iron deficiency anaemia (IDA) are the most common iron disorders througmai hout the world. ID and IDA, particularly caused by increased iron requirements during pregnancy represent a high risk for preterm delivery, foetal growth retardation, low birth weight, and inferior neonatal health.
       Oral administration of ferrous sulphate to cure ID and IDA in pregnancy often fails to increase haematological parameters, causes adverse effects and increases inflammation. Recently, we have demonstrated safety and efficacy of oral administration of 30% iron saturated bovine lactoferrin (bLf) in pregnant women suffering from ID and IDA. Oral administration of bLf significantly increases the number of red blood cells, haemoglobin, total serum iron and serum ferritin concentrations already after 30 days of the treatment. The increasing of haematological values by bLf is related to the decrease of serum IL-6 whereas ferrous sulphate increases IL-6 and fails to increase haematological parameters. BLf is a more effective and safer alternative than ferrous sulphate for treating ID and IDA in pregnant women.
       After delivery, the prolonged oral administration of bLf during the whole lactation period increases the maternal haematological parameters as well as the wellbeing of the mother and the newborn.
       Therefore, BLf oral administration not only exerts a great efficacy in curing ID and IDA, without adverse effects, but also represents a promising approach during lactation for treatment of postpartum depression often unrecognized and untreated.

Keywords: lactoferrin, iron deficiency, iron deficiency anaemia, pregnancy, lactationVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!