INTERPRETAREA INDIVIDUALIZATA A TRASEELOR CARDIOTOCOGRAFICE IN CONTEXT CLINIC

INTERPRETAREA INDIVIDUALIZATA A TRASEELOR CARDIOTOCOGRAFICE IN CONTEXT CLINIC

Gabriela Caracostea, Oana Galan, Florin Stamatian
Clinica Ginecologie I, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca

Rezumat

     Scopul monitorizării fetale intrapartum este acela de apreciere a stării de bine fetal şi de detectare a apariţiei suferinţei fetale acute cu prevenirea morbidităţii şi mortalităţii determinate de aceasta.

     Suferinţa fetală acuta este definită ca o tulburare a homeostaziei determinată de diferite agresiuni a căror acţiune se exercită asupra fătului, în mod principal, prin alterarea aportului de O2. Ca o consecinţă directă, se vor înregistra modificări la nivelul traseelor cardiotocografice cu apariţia unor modele a căror interpretare va putea orienta asupra posibilelor cauze. Analiza corectăa înregistrşrilor CTG va permite astfel detectarea apariţiei suferinţei fetale şi terminarea cât mai rapidă a naşterii cu rezultate fetale cât mai bune.
 
Abstract – Assessment of CTG patterns in a special clinical contest

    The goal of fetal intrapartum monitoring is to asses the fetal well-being and to detect when the fetal distress begins în an effort to prevent the mortality and the morbidity associated with it.

     The fetal distress represents an alteration of homeostasis, consequent to a different aggression and which affects the fetus mainly because of the low oxygen level. As a result, the CTG paths will present different modifications which include several particular models that may suggest the cause of the disorder. The correct analysis of CTG tracks can detect when the fetal distress starts and recommend to finish the labor as quick as possible for a less negative fetal outcome.Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!