INFECTIOUS ENDOCARDITIS AND PREGNANCY – CASE REPORT –

INFECTIOUS ENDOCARDITIS AND PREGNANCY – CASE REPORT –

Irina-Adriana Horhoianu*, Livia Trasca **, Sorina Mihaila**, V. V. Horhoianu*, Corina Grigoriu*, Costin Berceanu***, D. Vinereanu*, Monica Mihaela Cîrstoiu*

* „Carol Davila” Medicine and Pharmacy University Bucharest, Obstetrics and Gynecology Departement at the University Emergency Hospital Bucharest, Romania
**Carol Davila” Medicine and Pharmacy University Bucharest, Cardiology Departement at
the University Emergency Hospital Bucharest, Romania
*** Craiova Medicine and Pharmacy University, Obstetrics and Gynecology Departement

 

Rezumat: Sarcina şi endocardita infecţioasă – prezentare de caz.

Introducere – Endocardita infecţioasă este o boală cu o incidenţă în creştere mai ales datorită factorilor de risc curenţi cum ar fi utilizarea de droguri intravenoase sau chirurgia cardiacă corectoare. Este foarte important diagnosticul corect si tratamentul corespunzător al acestei patologii deoarece se asociază cu o rată de morbiditate şi mortalitate feto-maternă ridicată.
Material şi metode – Informaţiile referitoare la prezentarea de caz au fost obţinute în urma unei anamneze atente, examinări clinice corecte şi analiza detaliată a foii de observaţie a pacientei.
Rezultate – Este descris cazul unei paciente în vârstă de 27 ani, primigestă, primipară internată în spital la 34 de săptămâni de sarcină datorită unui sindrom inflamator asociat cu leucocitoză, neutrofilie, proteină c reactivă crescută dar fără aspecte care să sugere o infecţie patentă. În urma a multiple consulturi interdisciplinare, evaluare şi tratament atent, s-a pus diagnosticul de endocardită bacteriană posibilă conform criteriilor Duke modificate. Tratamentul antibiotic a fost instituit în mod corect pacienta dând naştere unui nou născut fără patologii asociate urmând să îşi finalizeze terapia antibiotică şi reevaluările cardiologice.
Concluzii – Endocardita bacteriană asociată sarcinii reprezintă un diagnostic dificil de stabilit datorită simptomelor nespecifice şi incidenţei reduse a bolii. Rata de morbiditate şi mortalitate feto-maternă în ciuda rarităţii este foarte mare conducând catre un mare index de suspiciune. Managementul corect al patologiei şi consulturile periodice sunt necesare pentru a putea preveni complicaţiile potenţiale. Singura cale posibilă pentru a îndeplini toate criteriile de mai sus este stabilirea unei echipe multidisciplinare antrenate pentru a putea definitiva cazul şi menţine complianţa pacientului.

      

Abstract

Introduction: Infective endocarditis is a disease with increasing incidence among nowadays population especially due to current risk factors such as intravenous drug use. It is very important to be able to set a correct diagnosys and propper treatment of bacterial endocarditis as this type of pathology harbours an elevated fetomaternal morbidity and mortality rate.
Material and method: The information regarding the case presentation was obtained after rigorous patient discussion, careful clinical examination and detailed research of the pregnancy admission papers.
Results: We present the case of a female patient, 27 years of age, primigravida and primipara admitted into hospital at 34 weeks due to an inflmmatory response whith white elevated blood count, neutrophilia, high c reactive protein but with no clinical findings suggetive of infection. After multiple interdisciplinary cunsults, careful evaluation and therapy the diagnosys of possible bacterial endocarditis arose according to the modified Duke criteria. Correct patient treatment was begun following birth of a healthy neonate with the need for completion of the antibiotic treatment and further cardiology evluation.
Conclusions: Bacterial endocarditis in pregnancy is a difficult diagnosis to establish due to misleading symptoms and to low incidence. The fetomaternal morbidity and mortality rate is despite its rarity is very elevated leading to a necessary high index of suspicion. Correct management whith orderly visits and long therapy is needed in order to prevent any unnecessary complications. The only way possible to fulfill all the above mentioned criteria is by establishing a complex multidisciplinnary trained medical team in order to establish correct patient care and compliance.

 

 Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!