INFECTIA CU STREPTOCOC DE GRUP B (SGB) IN SARCINA

INFECTIA CU STREPTOCOC DE GRUP B (SGB) IN SARCINA

M. Onofriescu, A. Luca

Clinica de Obstetricã Ginecologie, Universitatea de Medicinã “Gr. T. Popa” Iasi


 Rezumat

       În ultimele douã decenii infectia cu streptococ de grup B (SGP) (Streptococcus agalactiae) s-a afirmat ca o cauza importantã de morbiditate si mortalitate perinatalã. Studiile clinice effectuate în anii ’80 au demonstrat cã tratamentul mamelor colonizate cu SGB în timpul nasterii, scade semnificativ incidenta patologiei neonatale. Transmiterea verticalã de la mama la nou-nãscut a SGB este de 40%-73% în cazul gravidelor cu culturi positive, dar doar de 1%-2% din nou-nãscutii dezvoltã infectie precoce. Pacientele care au prezentat bacteriurie cu SGB, în cursul sarcinii, indifferent de concentratie, vor primi antibioprofilaxie intrapartum deoarece acest rezultat semnificã colonizarea masivã cu SGB.

       Aceste paciente nu necesitã screening rectovaginal la 35-37 de sãptãmâni. Femeile care au nãscut anterior un copil cu infectie precoce cu SGB vor primi profilaxie la nasterile urmãtoare, fãrã a mai fi necesar screening-ul prenatal. Dacã rezultatul screening-ului nu este cunoscut la debutul travaliului, profilaxia intrapartum va fi indicatã de prezenta unuia dintre urmãtorii factori de risc: nasterea premature (<37 sãptãmâni); membrane rupte >18 ore; febrã (>38˚C).
       Obstetricienii, pediatrii si asistentele medicale implicate în dispensarizarea gravidelor si în asistenta la nastere trebuie sã se implice în educatia sanitarã a femeilor pentru implementarea programelor prenatale de screening si tratament al infectiei cu SGB. Gravidele informate trebuie sã solicite testarea, cunoasterea rezultatelor si sã solicite antibioprofilaxie antepartum.

Abstract

       For the past two decades group B Streptococcci (GBS) proved to be a leading cause of perinatal infections which lead to high rates of morbidity and mortality. In the 80’s several studies showed a significant decrease of perinatal morbidity due to intrapartum maternal chemoprophylaxis. Vertical transmission of GBs to neonates occurs in 40% to 73% of culture-positive women, but only 1% to 2% of their infants develop early-onset disease.
       Patients with GBS bacteriuria have also massive GBS colonization so they should receive a prophylactic regimen and do not require screening for GBS colonization at 35-37 weeks of gestation. Future pregnancy in women with a prior infant with GBS sepsis should receive a prophylactic regimen with no regard for any screening methods. In the absence of the antenatal GBS screening, intrapartu prophylaxis is recommended if any of the following risk factors are present: preterm labour (<37 weeks of gestation), prolonged rupture of membranes (>18 hours), fever (>38˚C).
       Obstetricians, peditricians and nurses should be committed to provide pregnant women with any necessary information and take part in creating programs for antenatal screening and treatment of GBS infections. Every pregnant woman should be aware of this problem and should ask for intrapartum testing and treatment.Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!