INDUCTION OF LABOR WITH SLOW RELEASING MISOPROSTOL, OUTCOME AND ASSOCIATION WITH CTG TRACES

INDUCTION OF LABOR WITH SLOW RELEASING MISOPROSTOL, OUTCOME AND ASSOCIATION WITH CTG TRACES

Botezatu R1, Mustaţă Laura Mihaela1, Cocîrţă Elena1, Nicolae Gică1,Panaitescu Anca Maria1,2,Peltecu Gh1,2, Iancu G1,2

1 Filantropia Clinical Hospital, Bucharest, Romania
2“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

 

Abstract

Medical conditions associated with pregnancy are continuously rising therefore the obstetrician is more often required to indicate termination of pregnancy for various medical reasons. Termination of pregnancy at term or near term, before spontaneous labor may be easy but sometimes can create difficulties. The following study proposes to present the induction of labor method with misoprostol at term, analysis of results, various associations between obstetrical parameters and mode of delivery including Apgar score at 1 minute. We also present cardiotocography (CTG) traces associated with induction of labor (IOL) with prostaglandins and management.
We would like to emphasize the importance of careful case selection that can be induced, the surveillance protocol of an induced labor and the attitude suitable for each individual case.
Apart from permanent efforts to decrease the primary caesarean section rate including maternal request cesarean section, we must be aware of the existence of this group of women with various medical conditions that request IOL, for whom we are ethical and medical responsible to offer the chance of a natural vaginal delivery.

Rezumat: Inducţia travaliului cu misoprostol cu eliberare prelungită, rezultate şi asocierea cu traseele CTG.

Patologia medicală asociată sarcinii recunoaşte o tendinţă ascendentă astfel încât medicul obstetrician este pus din ce în ce mai des în faţa situaţiei în care trebuie să indice terminarea evoluţiei sarcinii din diverse motive. Finalizarea sarcinii la termen sau în apropierea termenului, în afara travaliului spontan, poate fi facilă, dar în unele cazuri poate ridica dificultăţi. În studiul efectuat ne-am propus să prezentăm metoda de declanşare a travaliului cu misoprostol la gravidele la termen, studiul rezultatelor, diverse asocieri între parametrii obstetricali monitorizaţi şi modul naşterii, respectiv scorul Apgar la 1 minut. Vom prezenta de asemeni şi anumite trasee cardiotocografice (CTG) asociate cu inducţia cu prostaglandine şi conduita adoptată.
Dorim să subliniem importana selecţiei atente a cazurilor care pot fi induse cu misoprostol, modul în care se urmareşte un travaliu indus şi atitudinea care trebuie adoptată pentru fiecare situaţie în parte. Pe lângă eforturile permanente de a scădea incidenţa operaţiei cezariene primare sau a celei la cerere, trebuie să avem în vedere faptul că exista şi acest grup de gravide cu diverse patologii pentru care suntem obligaţi moral şi medical să le oferim şansa de a naşte natural.

Cuvine cheie: inducţie travaliu, misoprostol, prostaglandine, cardiotocografie, monitorizare travaliu

 

Download PDF

 Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!