IMPORTANŢA SCREENINGULUI NEONATAL ÎN DIAGNOSTICUL ŞI TRATAMENTUL HIPOACUZIEI

IMPORTANŢA SCREENINGULUI NEONATAL ÎN DIAGNOSTICUL ŞI TRATAMENTUL HIPOACUZIEI

Violeta Necula*, D.Muresan**, S.E. Necula***M. Cosgarea*

* UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, Departamentul ENT
** UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, Departamentul de Obstetrică Ginecologie
***Spitalul CFR, Cluj-Napoca, Departamentul ENT

 

Rezumat

Hipoacuzia reprezintă o problemă de sănătate publică, mai ales în formele congenitale sau din primii ani de viaţă, prin implicaţiile socio-economice şi emoţionale. Pe un lot 132 de pacienţi cu hipoacuzie severă/profundă bilaterală, s-a evaluat vârsta de diagnostic şi evoluţia pacienţilor în funcţie de momentul corectării hipoacuziei. În grupul care a efectuat screening auditiv vârsta de diagnostic a fost de 12 luni, comparativ cu grupul care nu a efectuat screening unde vârsta medie a fost de 2 ani şi 6 luni, subliniind importanţa extinderii screeningului auditiv neonatal.

 

Abstract – The role of neonatal hearing screening in diagnosis and treatment of hearing loss

Hearing loss is a public health problem, especially in congenital or in early years through socio-economic and emotional implications. We used a study lot with 132 severe or profound hearing impaired patients. We evaluated the diagnosis age and the outcomes according to the age of intervention. In the group with neonatal hearing screening the diagnosis age was significantly lower, 12 months, than in group with no screening test where the diagnosis age was 2 and half years, underlining the importance of extending the neonatal hearing screening.

Keywords: hearing loss, neonatal hearing screening

 Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!