IMPLICAŢII JURIDICE POSIBILE ALE UNEI ERORI DE DIAGNOSTIC ECOGRAFIC PRENATAL

IMPLICAŢII JURIDICE POSIBILE ALE UNEI ERORI DE DIAGNOSTIC ECOGRAFIC PRENATAL

C. A. Ispas*, C. Ispas**, D. Nanu*

* UMF “Carol Davila” Bucureşti
** UNEFS Bucureşti

 

Rezumat

Ecografia de sarcină este cel mai important şi cel mai des întâlnit mijloc paraclinic de urmărire a sarcinii, fiind astăzi efectuat de majoritatea medicilor obstetricieni. Capacitatea de decelare a unor anomalii fetale a făcut ca examenul ecografic al sarcinii să fie privit ca un element indispensabil urmăririi corecte a unei sarcini. Nu toate anomaliile fetale pot fi însă descoperite ecografic, iar cele ce pot fi decelate se pot vizualiza uneori doar în anumite condiţii. Atunci când există anomalii fetale şi acestea nu sunt descoperite de ecografist, pot apărea o serie de implicaţii medicale, juridice şi etice. Am studiat aceste implicaţii şi prezentăm o serie de concluzii pe această temă.

 

Abstract – Legal implications of an undetected fetal anomalies by ultrasound

Prenatal diagnostic ultrasound is the most important and commonly used mean of pregnancy diagnosis and is performed today by most obstetricians. The excellent rate of detecting fetal anomalies made this exam indispensable to a normal pregnancy evaluation. Not all fetal abnormalities can be detected by ultrasound, while the detectable ones can only be found in certain circumstances. When malformations exist and physicians fail to discover them, several medical, ethical and law implications may appear. We have studied them and present a short conclusion on the subject.

Keywords: prenatal diagnosis, pregnancy follow up, law implication

 Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!