IMPLICAREA STRESSULUI OXIDATIV ÎN FERTILITATEA FEMININĂ

IMPLICAREA STRESSULUI OXIDATIV ÎN FERTILITATEA FEMININĂ

Liliana Novac*, Magda Manolea, Lorena Dijmarescu*, D. Iliescu*,  Raluca Linoiu***

*   UMF Craiova

** Spitalul Clinic Municipal “Filantropia” Craiova

Rezumat

       Literatura de specialitate oferă câteva dovezi ale stressului oxidativ, privind implicarea SO în fiziopatologia infertilitatii şi a reproducerii asistate. SO induce peroxidarea lipidelor, modifică structural şi funcţional  proteinele şi ADN-ul, promovează apoptoza, şi contribuie la riscul dezvoltarii infertilităţii, prin efectele sale asupra statusului redox şi /sau prin căi de semnalizare redox sensibile şi expresia genelor.

Abstract – Oxidativ stress involvment in infertility

       The literature provides some evidence of oxidative stress on OS involvement in the pathophysiology of infertility and assisted reproduction. OS induces lipid peroxidation, protein functional and structural changes of DNA, promotes apoptosis, and contribute to the risk of developing infertility, through its effects on redox status and / or redox sensitive signaling pathways and gene expression.

Keywords: oxidativ stress, infertility, antioxidants, assisted human reproductionVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!