IMPLICAREA STRESSULUI OXIDATIV ÎN FERTILITATEA FEMININĂ

IMPLICAREA STRESSULUI OXIDATIV ÎN FERTILITATEA FEMININĂ

Liliana Novac*, Magda Manolea*, Lorena Dijmarescu*, D. Iliescu*,  Raluca Linoiu** 

* Universitatea de Medicnă şi Farmacie, Craiova

** Spitalul Clinic Municipal Filantropia, Craiova

Rezumat

       Literatura de specialitate oferă câteva dovezi ale stresului oxidativ, privind implicarea SO  în  fiziopatologia infertilitatii şi a reproducerii asistate. SO induce peroxidarea lipidelor, modifică structural şi funcţional  proteinele şi ADN-ul, promovează apoptoza, şi contribuie la riscul dezvoltarii infertilităţii, prin efectele sale asupra statusului redox şi /sau prin căi de semnalizare redox sensibile şi expresia genelor.

Abstract – Involvment of oxidativ stress in infertility

       The literature provides some evidence of oxidative stress on OS involvement in the pathophysiology of infertility and assisted reproduction. OS induces lipid peroxidation, protein functional and structural changes of DNA, promotes apoptosis, and contribute to the risk of developing infertility, through its effects on redox status and / or redox sensitive signaling pathways and gene expression.
Keywords: Oxidative Stress, Infertility, Assisted Human Reproduction, AntioxidantsVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!