IMMUNITE ET GROSSESSE

IMMUNITE ET GROSSESSE

Raluca Borina1 , Anca A Simionescu2

1   Hôpital Louis Pasteur , Le Coudray , Centre, France

2  Faculté de Médecine Carol Davila , Bucarest, l’ hôpital Filantropia

Rezumat: Imunologia sarcinii

Sarcina reprezintă o allogrefă, care face necesară toleranţa sistemului imunitar matern faţă de produsul de concepţie semiallogenic. De la teoria toleranţei feto-materne la ’’expansiunea’’ locală a sistemului imunitar matern se poate explica  prevenirea agresivităţii imune materne împotriva fătului; aceste teorii explică evoluţia şi succesul sarcinii pe plan imunitar. Rolul major în mecanismele de toleranţă îl are trofoblastul; el atrage celulele imunitare care menţin sarcina (bune) şi îşi va modula antigenicitatea participând la aproape toate mecanismele de toleranţă care se produc. În sarcină, celulele natural killer (NK) uterine sunt înlocuite cu celule NK deciduale. Celulele NK deciduale prezintă o citotoxicitate redusă, şi par să joace un rol în angiogeneza deciduală şi placentară, în invazia trofoblastică şi posibil în modificările vasculare ale uterului gravid.  Alterarea numărului sau a funcţiei celulelor NK, par să joace un rol în infertilitate, avorturi recurente spontane şi preeclampsie. Ne propunem să revedem modificările imunitare din sarcină cu scopul de a înţelege mai bine acest fenomen de toleranţă imunitară.

Cuvinte-cheie: sarcină, toleranţă feto-maternă, limfocite T reglatoare, imunitate.

             Résumé

La grossesse représente une allogreffe qui  nécessite une tolérance du systčme immunitaire maternel par rapport au produit de conception, semi allogénique. En passant par la théorie de la tolérance fśto-maternelle jusqu’ŕ la „expansion” locale du systčme immunitaire maternel, on pourrait expliquer comment prévenir l’agressivité immunitaire maternelle contre le fśtus; ces théories ayant pour but d’expliquer au plan immunologique comment une grossesse évolue normalement jusqu’au terme. Le trophoblaste est au centre de mécanismes de la tolérance; il attire les bonnes cellules immunitaires, et module son antigénicité en participant a presque tous les mécanismes de tolérance qui se mettent en place. Pendant la grossesse, les cellules natural killer (NK) utérines seront remplacées par les cellules NK déciduales. Les cellules NK déciduales ont une cytotoxicité réduite; il semblait qu’elles  jouent un rôle dans l’angiogenčse décidualle et placentaire, dans l’invasion du trophoblaste et probablement, dans l’adaptation vasculaire de l’utérus gravide. Il paraît que,  l’altération du nombre ou de la fonction des cellules NK puisse jouer un rôle dans l’infertilité, avortements spontanés ŕ répétitions  et prééclampsie. L’objectif de cet article est de présenter les principaux aspects immunologiques de la grossesse  pour mieux comprendre la tolérance immunitaire fśto-maternelle.

 

 Descarca articolul in format pdf

 

1   Hôpital Louis Pasteur , Le Coudray , Centre, France

 

2  Faculté de Médecine Carol Davila , Bucarest, l’ hôpital Filantropia

 Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!